Anabledd Dysgu Cymru

Learning Disability WalesYdych chi’n angerddol ynghylch creu Cymru sydd yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys pobl gydag anabledd dysgu?

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn dymuno penodi Prif Swyddog Gweithredol deinamig, eithriadol o fedrus a phrofiadol.

Fe fydd gennych y weledigaeth i arwain a chynrychioli’r corff, creu ffrydiau cyllido cynaliadwy a chynnal a datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid.

Am ragor o wybodaeth am Anabledd Dysgu Cymru https://www.adcymru.org.uk/gwybodaeth/newyddion/2018/01/psg.aspx

 

Rydym yn gobeithio bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n tîm staff bychan, cryf a chydgefnogol sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth.

 

Edrychwn ymlaen i glywed oddi wrthych.