Anabledd Cymru

Swyddog Prosiect Co-op Cymru dan gyfarwyddyd Dinasyddion (person anabl) (diffiniad)

Cyfle am secondiad

Cyfnod penodol:  hyd 30 Medi 2018

CGC 30 – 34 £25,727 – £28,922

35 awr yr wythnos

Diddordeb?

Ffon – 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun)

e-bost [email protected], lawrlwythwch becyn o’n gwefan ar www.disabilitywales.org

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2017

Cyfweliadau: 7 Rhagfyr 2017

Mae’r rôl hon yn destun gwiriad gorfodol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Scroll to Top