Ffurflen Archebu Gweithdy (Enghraifft)

Enw:

Cyfeiriad:

Rhif Ffôn:

Ffacs:

E-bost:

Ffôn Symudol:

Sut hoffech i ni gysylltu â chi? Ticiwch:

  • Ffôn
  • Ffacs
  • E-bost
  • Ffôn Symudol
  • Llythyr

Mae mynediad i gadair olwyn yng Nghanolfan y Celfyddydau. Mae lleoedd parcio penodol ar gyfer gyrwyr anabl. Rhowch wybod i ni os oes angen unrhyw un o’r canlynol arnoch:

  • Print bras
  • Gwybodaeth ar ffurf electronig cyn y gweithdy
  • Dehonglwr iaith arwyddion
  • Dolen glywed

A fyddwch yn dod â Chynorthwyydd Personol/Gweithiwr Mynediad gyda chi?

A fyddwch yn dod a Chi Cymorth gyda chi?

A oes gennych unrhyw anghenion mynediad arall? Rhowch fanylion

A oes gennych unrhyw anghenion deiet arbennig? Rhowch fanylion

Os hoffech drafod eich anghenion mynediad i’r gweithdy, cysylltwch â ni ar:

Ffôn: xxx xxxx

Minicom: xxx xxxx

Ffacs: x xxxx

E-bost: [email protected]

Cyfeiriad: xxx xxxx

Mae'r sylwadau wedi cau.