Sefydliadau Pobl Anabl

Pobl yn Gyntaf Cymru

Llais unedig grwpiau hunan eiriolaeth a phobl ag anableddau dysgu yng Nghymru
Canolfan Stebonheath, Stebonheath Terrace, Llanelli SA15 1NE
Ffôn: 01554 784 905
E-bost: [email protected]
www.allwalespeople1st.co.uk

Awtistiaeth Cymru

Hybu sefydlu gwasanaethau o safon i bobl a chanddynt anhwylderau sbectrwm awtistig yng Nghymru
6 Y Stryd Fawr, Aberystwyth SY23 1DE
Ffôn: 01970 625 256, Ffacs: 01970 639 454
E-bost: [email protected]
www.autismcymru.org

Diverse Cymru

Gwybodaeth, cymorth, cyngor, hyfforddiant
Third Floor, Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East, Canton, Cardiff, CF5 1JD
Tel / Textphone: 029 2036 8888 Fax: 029 2036 8887
Email: [email protected]
www.diversecymru.org.uk

Anabledd Powys

Gwybodaeth, cymorth, cyngor, hyfforddiant
The Automobile Palace, Temple Street, Llandrindod, Powys LD1 5HL
Ffôn: 01597 824 059, Ffôn testun: 01597 825 784
Ebost: [email protected]
www.disabilitypowys.org.uk

Anabledd Cymru

Cymdeithas genedlaethol i grwpiau anabledd sy’n gweithio dros hawliau, cydraddoldeb a dewis i bobl anabl
Bridge House, Parc Busnes Caerffili, Van Road, Caerffili CF38 3GW
Ffôn a ffôn testun: 029 2088 7325, Ffacs: 029 2088 8702
E-bost: [email protected]
www.disabilitywales.org

Epilepsi Cymru
Cyngor, gwybodaeth a chymorth
Blwch Post 4168, Caerdydd CF14 0WZ
Ffôn: 029 2075 5515, Ffacs: 029 2075 5515
E-bost: [email protected]
www.epilepsy-wales.co.uk

Anabledd Dysgu Cymru

Gwybodaeth, ymgynghori a chymorth ar faterion yn ymwneud â phobl a chanddynt anabledd dysgu
41 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd CF14 5GG
Ffôn: 029 2068 1160, Ffacs: 029 2075 2149
www.learningdisabilitywales.org.uk

Mencap Cymru

Yn rhedeg clybiau Gateway – clybiau cymdeithasol i oedolion a chanddynt anawsterau dysgu
Uned 31, Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd CF14 5GF
Ffôn: 029 2074 7588, Ffacs: 029 2074 7550
E-bost: [email protected]
www.mencap.org.uk

Mind Cymru

Cymdeithas Genedlaethol Iechyd Meddwl
3ydd Llawr, Quebec House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Caerdydd CF11 9AB
Ffôn: 029 2039 5123, Ffacs: 029 2034 6585
E-bost: [email protected]
www.mind.org.uk

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS) Cymru

Gwybodaeth a digwyddiadau i blant byddar
4 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ
Ffôn / Ffacs: 029 2037 3474
E-bost: [email protected]
www.ndcs.org.uk

Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru

Gwybodaeth, cymorth cyfathrebu, hyfforddiant
Quinton Hazell, Glan y Wern, Mochdre, Gogledd Cymru LL28 5BS
Ffôn: 01492 542 235, Ffôn testun: 01492 542 236, Ffacs: 01492 542 238, Ffôn fideo: 01492 549 987
E-bost: [email protected]
www.deafassociation.co.uk

RNIB Cymru (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall)

Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â phobl fyddar a phobl â nam ar eu golwg
Trident Court, East Moors Road, Caerdydd CF24 5TD
Ffôn: 029 2045 0440, Ffacs: 029 2044 9550
E-bost: [email protected]
www.rnib.org.uk

RNID Cymru (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar)

Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â phobl fyddar
16 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF1 9HB
Ffôn: 029 2033 3034, Ffacs: 029 2033 3035
E-bost: [email protected]
www.rnid.org.uk

Gwasanaethau Cyfathrebu RNID

Shaw Trust Disability Action Centre, Parc Busnes D’Arcy, Llandarsi, Castell-nedd SA10 6EJ
Ffôn: 01792 324477, Ffôn testun: 01792 324455, Ffacs: 01792 324422
E-bost: [email protected]

Sense Cymru

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sy’n ddall ac yn fyddar
5 Raleigh Walk, Brigantine Place, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd CF10 4LN
Ffôn: 029 2045 7641, Ffacs: 029 2049 9644
E-bost: [email protected]
www.sense.org.uk

SPIT (Arwyddo ar gyfer Perfformiadau Theatr)

6 Thirlmere Drive, Lymm, Cheshire, WA13 9PE
Ffôn: 01925 754231, Ffôn symudol/SMS 07860 119299, Ffacs 01925 757115, Ffôn testun 01925 757115
E-bost: [email protected]
www.spit.org.uk

Stagetext

Gwasanaeth Isdeitlo ar gyfer Perfformiadau Theatr
1st Floor, 54 Commercial Street, London E1 6LT
Ffôn: 020 7377 0540, Ffacs: 020 7247 5622, Ffôn testun: 020 7247 7801, SMS: 07781 489 770
E-bost: [email protected]
www.stagetext.org

Cyngor Pobl Anabl y Deyrnas Unedig (UKDPC)

Yn hybu cydraddoldeb a chyfranogiad llawn i bobl anabl
Litchurch Plaza, Litchurch Lane, Derby DE24 8AA
Ffôn: 01332 295 551, Ffacs: 01332 295 580, Ffôn testun: 01332 295 581
E-bost: [email protected]
www.bcodp.org.uk

Vocaleyes

Gwasanaeth disgrifio clywedol mewn perfformiadau
1st Floor, 54 Commercial St, London E1 6LT
Ffôn: 020 7375 1043
E-bost: [email protected]
www.vocaleyes.co.uk

Cyngor Cymru i’r Deillion

Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â’r deillion, hyfforddiant, Braille a gwybodaeth ar dapiau sain
3ydd Llawr, Shand House, 20 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0BD
Ffôn: 029 2047 3954, Ffacs: 029 2047 0777
E-bost: [email protected]
www.wcb-ccd.org.uk

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â phobl fyddar, asiantaeth ddehongli
Glenview House, Courthouse Street, Pontypridd CF37 1JY
Ffôn: 01443 485 687, Ffacs: 01443 408 555
E-bost: [email protected]
www.wcdeaf.org.uk

Mae'r sylwadau wedi cau.