Lle Cyfartal

Mae’r taflenni gwybodaeth canlynol wedi cael eu tynnu o ddogfen Cyngor Celfyddydau Cymru, Lle Cyfartal: Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd. Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2008, ac ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru, Maggie Hampton. Mae’r Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, yn egluro mai nod Lle Cyfartal yw i

“ddarparu gwybodaeth a chyngor i sefydliadau celfyddydol a darparwyr celfyddydau am y camau ymarferol y gellir eu cymryd i chwalu’r rhwystrau y mae pobl anabl yn parhau i’w hwynebu pan fyddant yn ceisio mwynhau’r celfyddydau yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd hwn yn offeryn defnyddiol i helpu i atal gwahaniaethu a gwella ansawdd mynediad i’r celfyddydau i bawb.”

 

Cefndir i faterion anabledd

Llunio Cynllun Gweithredu

Cymorth cyfathrebu

Gwybodaeth ategol

Mae Lle Cyfartal ar gael ar ffurf PDF, ar CD ROM a thâp sain. Maent hefyd yn ymrwymedig i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn Braille a fformatau eraill, gan geisio darparu gwybodaeth mewn ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Equal Spaces (1416 downloads)

Mae'r sylwadau wedi cau.