Hyfforddiant

Celfyddydau Anabledd Cymru yw’r unig sefydliad yng Nghymru sy’n darparu Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd (HCA) yn benodol i ddarparwyr celfyddydol.

Rydym wedi bod yn arwain HCA yng Nghymru ers 1993. Yn awr mae gennym dîm o hyfforddwyr cydraddoldeb. Mae’nt i gyd yn bobl anabl sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau.

Fe fydd sefydliadau a hyfforddwyd yn gallu:

 • arddangos cydnabyddiaeth o’u hatebolrwydd i bobl anabl
 • deall goblygiadau Deddf Anffafrio Anabledd (Disability Discrimination Act), a’i pherthnasedd i ddarpariaeth celfyddydau yng Nghymru
 • dyfeisio fformat priodol a real ar gyfer cynllunio gweithredu effeithiol
 • gweithio tuag at at ymarfer gorau o ran cynhwysedd a hygyrchedd

Mae’r hyfforddiant yn trafod y materion canlynol:

 • Rhwystrau corfforol ac agweddol
 • Iaith
 • Deddf Anffafrio Anabledd
 • Celfyddydau Anabledd / Diwylliant Pobl Anabl
 • Dod i gysylltiad â chynulleidfaeodd anabl
 • Gweithio gyda artistiaid anabl

Hyfforddiant arall a roddir gan Gelfyddydau Anabledd Cymru:

 • Cyrsiau ar gyfer artistiaid / arweinwyr gweithdai sy’n dymuno gwneud eu gwaith yn hygyrch i bobl anabl
 • Cyrsiau ar gyfer staff ‘o flaen y ty’, stiwardiau a gwirfoddolwyr.

Dyfeisir y cyrsiau hyfforddiant hyn yn benodol ar gyfer y sefydliad sy’n eu noddi. Cysylltwch â ni am fanylion pellach.

Mae ein cleientiaid wedi cynnwys:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Canolfan Celfyddydau Chapter
 • Dawns Gymuned Cymru
 • Menter Diwylliannol
 • Groundwork Cymru
 • Museumland, Powys
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Cerdd Cyfan Cymru
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Cytgord y Merched
 • Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Dyma beth sydd gan bobl sydd wedi mynychu ein cyrsiau HCA i’w ddweud:

“Yn ogystal â bod yn addysgiadol, roedd y sesiwn hefyd yn gyfeillgar ac yn gynhwysol. Diolch.”

“Roedd y diffiniad o anabledd wedi cael gwared o fy nghamdybiaethau.”

“Bydd deall materion anabledd yn well yn fy ngalluogi i ddefnyddio fy syniadau yn ymarferol yn fy swydd.”

“Sesiwn defnyddiol iawn. Ffordd da i hala diwrnod.”

“Diwrnod ardderchog, wedi ei hwyluso yn gywrain ac yn graslon.”

“Yn ddefnyddiol iawn i gymeryd rhan yn weithredol. Wedi mwynhau – diolch!”

Costau:

Prisir ein cyrsiau hyfforddiant yn gystadleuol. Mae’n bosibl gwneud gostyngiadau ar gyfer grwpiau neu sefydliadau o bobl anabl, neu grwpiau ar lefel incwm isel.

Byddwn yn falch i drafod anghenion hyfforddiant eich sefydliad. Cysylltwch â swyddfa Celfyddydau Anabledd Cymru.

Mae'r sylwadau wedi cau.