Gwyliau a Cydraddoldeb mewn Digwyddiadau

Sut y gall trefnwyr y digwyddiad sicrhau nad oes neb yn cael ei eithrio o’r eu digwyddiad oherwydd materion mynediad?

Mae Cydraddoldeb mewn Digwyddiadau yn addas i unrhyw un sy’n ymwneud â threfnu gŵyl neu ddigwyddiad, boed hynny tu mewn neu tu allan. Mae pobl anabl yn dal i deimlo nad ydynt yn gallu cyrraedd y rhan fwyaf o wyliau neu ddigwyddiadau a disgwyl y bydd popeth yn gwbl hwylus.

Gallwch wneud mwy o wahaniaeth nag y byddech yn ei feddwl.

banner
I fynd ar gwrs, nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau, gwybodaeth, na phrofiad ymlaen llaw. Mae Cydraddoldeb mewn Digwyddiadau yn addas i unrhyw un sy’n barod i ddysgu mwy am drefnu digwyddiadau cwbl hwylus.

Pum rheswm da dros fynd ar gwrs Cydraddoldeb mewn Digwyddiadau

 1. Mae pobl anabl yn gwsmeriaid hefyd. Mae tua 20% o’r boblogaeth yn anabl, ac felly 20% o’ch cynulleidfa bosibl.
 2. Efallai eich bod yn meddwl bod trefnu digwyddiad hwylus yn rhy ddrud. Gadewch i ni ddangos i chi nad oes yn rhaid i hyn fod yn wir.
 3. Nid oes llawer o bobl yn gwybod sut mae helpu cwsmer anabl. Byddwn yn dangos i chi’r arferion gorau wrth ddelio ag anabledd, a chael gwared ar unrhyw lletchwithdod.
 4. Dysgwch sut y gall pobl anabl fod yn rhan o’ch digwyddiad ar bob lefel, nid dim ond fel cynulleidfa.
 5. O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl. Dysgwch sut mae osgoi cael eich cyhuddo o wahaniaethu. Ewch uwchlaw a thu hwnt i’r ddeddfwriaeth, a dysgu sut mae gwneud eich digwyddiad mor hwylus â phosibl gyda’ch cyllideb a’ch adnoddau.

Amcanion y cwrs

 • Bwriad Cydraddoldeb mewn Digwyddiadau yw helpu cyfranogwyr i wneud y canlynol:
 • Gwerthfawrogi’r achos busnes ar gyfer cydraddoldeb mewn digwyddiadau
 • Defnyddio egwyddorion cydraddoldeb gyda phob agwedd ar gynllunio, rhedeg a gwerthuso eu digwyddiad
 •  Deall holl ofynion digwyddiad hwylus, a sut mae eu cyflawni
 • Defnyddio synnwyr cyffredin a chreadigrwydd i ddatrys problemau mynediad

Rhaglen y cwrs

Mae’r cwrs 6 awr yn trafod nifer o bynciau, gan gynnwys:

 • Y Model Cymdeithasol o Anabledd, a sut mae ei roi ar waith
 • Iaith ac Arferion Da wrth ddelio ag Anabledd
 • Crefft Addasiadau Rhesymol
 • Elfennau Mynediad – mynd uwchlaw a thu hwnt i’r ddeddfwriaeth
 • Cynllunio a Gweithredu ar gyfer eich digwyddiad

Hyfforddwyr y Cwrs

Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda digwyddiadau a gwyliau er mwyn eu gwneud mor hwylus â phosibl o fewn cyllideb. Rydym yn deall yr heriau sy’n gallu codi a’r problemau i gadw llygad amdanynt, y gwahaniaeth y gellir ei wneud gydag agwedd, a’r buddion y gellir eu cyflwyno. Yn bennaf oll, rydym yn deall pa mor annifyr yw’r teimlad o beidio â chael eich cynnwys gan nad yw eich hanghenion mynediad wedi’u diwallu, a pha mor wych yw’r teimlad pan fydd pawb yn cael eu cynnwys a’u gwerthfawrogi am eu cyfraniad unigryw.

Rydym ni’n deall

Trefnu lle

Trefnwch le ar gwrs mewnol neu gofrestru i gael gwybod pan fydd cwrs allanol yn cael ei gynnig.

I gael rhagor o wybodaeth, Cysylltwch â ni neu ffonio 02920 551040

Angen Argyhoeddi?

Gweler y graffig diddorol iawn gan ein ffrindiau yn Attitude is Everything ar gyfer yr ystadegau. Cliciwch ar y graffig i weld y dudalen gwreiddiol gyda mwy o ystadegau a lawrlwythiadau.

State of Access info graphic

Mae'r sylwadau wedi cau.