Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth

Cyrsiau Hyfforddi

 • Perfformiadau Hygyrch i Gynulleidfaoedd Anabl – sicrhewch fod eich perfformiadau’n hygyrch i bobl â namau amrywiol i ddenu cynulleidfa fwy a gwerthu mwy o docynnau
 • Cydraddoldeb yn y Celfyddydau – sicrhewch fod mynediad a chynhwysiant yn ganolog i bopeth rydych chi’n ei wneud fel sefydliad neu ymarferydd celfyddydol. Bydd yn siŵr o ddwyn ffrwyth
 • Perfformiadau â Chymorth – dewch i ddeall sut mae cefnogi pobl fyddar a phobl â nam ar y clyw fel y gallant fwynhau eich perfformiadau (gwybodaeth i ddod maes o law)
 • Cydraddoldeb Anabledd – dysgwch am gydraddoldeb i bobl anabl a ffyrdd o ddefnyddio’r Model Cymdeithasol ac ‘Addasiadau Rhesymol’
 • Arferion Anabledd – peidiwch â phechu yn erbyn cwsmeriaid anabl na’u cau allan drwy ddysgu am iaith ac arferion – ar gyfer staff blaen y tŷ, stiwardiaid, gwirfoddolwyr ac ati (gwybodaeth i ddod yn fuan)
 • Cydraddoldeb Mewn Gwyliau a Digwyddiadau – dysgwch sut i greu digwyddiad bythgofiadwy a hygyrch, beth bynnag fo’ch cyllideb
 • Arwain Gweithdai Hygyrch – dysgwch sut y gall Artistiaid ac Arweinwyr Gweithdai weithio mewn ffordd greadigol a chynhwysol (gwybodaeth i ddod yn fuan)
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – dysgwch sut i gefnogi rhywun sy’n dioddef o argyfwng iechyd meddwl, a hyd yn oed sut i achub bywyd

Mae’r canlynol wedi manteisio ar ein hyfforddiant:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Canolfan Celfyddydau Chapter
 • Dawns Gymuned Cymru
 • Cerdd Gymunedol Cymru
 • Theatr Clwyd Cymru
 • Dawns i Bawb
 • Gŵyl Dinefwr
 • Galeri
 • Theatr y Grand Abertawe
 • Groundwork Cymru
 • HAUL
 • Museumland, Powys
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Theatr Genedlaethol Cymru
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Theatr Sherman
 • Taking Flight
 • Total Music
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol

Ymgynghori

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru’n cynnig gwasanaeth ymgynghori i sefydliadau celfyddydol ar faterion penodol sy’n ymwneud ag anabledd a’r celfyddydau.

Gallai Gwasanaeth Ymgynghori Celfyddydau Anabledd ymwneud ag unrhyw rai o’r materion canlynol:

 • Llunio polisi sy’n ymwneud ag anabledd
 • Datblygu celfyddydau anabledd o fewn eich sefydliad
 • Cyflogi pobl anabl yn y celfyddydau
 • Cyflogi pobl anabl yn y celfyddydau
 • Marchnata a chyrraedd pobl anabl

Ymysg cleientiaid blaenorol y gwasanaeth ymgynghori mae:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Coleg Brenhinol yr Organyddion
 • Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â swyddfa Celfyddydau Anabledd Cymru

Mae'r sylwadau wedi cau.