Pobl ar gael i’w Llogi

Oriel Artistiaid

A ydych chi’n chwilio am artist er mwyn prynu gwaith celf i’ch swyddfa, i gomisiynu perfformiadau neu waith penodol i safle neu i greu darluniadau ar gyfer eich cyhoeddiad? Nid oes angen i chi chwilio dim pellach nag ein Tudalen Oriel Artistiaid lle mae artistiaid anabl sy’n aelodau o Celfyddydau Anabledd Cymru yn arddangos eu gwaith i chi bori drwyddynt.

Arddangosiad Misol

Bob mis rydym ni’n dewis un artist yr ydym ni’n meddwl bod ganddo rywbeth diddorol i’w gynnig gan ei hyrwyddo yn ein hadran Arddangosiad Misol, felly cofiwch ddychwelyd i’r adran hon dro ar ôl tro er mwyn gweld y goreuon.

Arweinwyr Gweithdai

Hefyd, mae aelodau anabl ac aelodau nad ydynt yn anabl o Celfyddydau Anabledd Cymru sy’n meddu ar gymwysterau perthnasol neu sydd â phrofiad o gyflenwi gweithdai celf ar draws amrywiol ffurfiau celf i’w gweld ar ein tudalen Arweinwyr Gweithdai.

Yn methu â dod o hyd i…

Os na allwch chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano ar unrhyw rai o’r tudalennau hyn, cysylltwch â’r swyddfa ac efallai y gallwn feddwl am rywun sy’n ateb y disgrifiad ond nad yw ei fanylion ef neu hi wedi’u cofnodi yn yr adran berthnasol eto.

Mae'r sylwadau wedi cau.