Arweinwyr Gweithdai Cymeradwy

Er bod ein hardal Oriel wedi’i neilltuo ar gyfer artistiaid sy’n ystyried eu hunain yn anabl neu’n fyddar, mae ein Cofrestr o Arweinwyr Gweithdai yn agored i unrhyw artist sy’n meddu ar brofiad perthnasol o weithio mewn ffordd hygyrch a chynhwysol gyda grwpiau o bobl amrywiol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod ar y rhestr hon ac os gallwch ddangos eich bod yn meddu ar gymwysterau neu brofiad addas, llenwch ein ffurflen Artistiaid ac Arweinwyr Gweithdai. Os nad ydych chi eisoes yn aelod o Celfyddydau Anabledd Cymru, llenwch y ffurflen aelodaeth yn gyntaf.

Mae'r sylwadau wedi cau.