Beth ydym ni’n ei wneud

Beth ydym ni’n ei wneud – I sefydliadau

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn cynnig cyrsiau a seminarau ar Gydraddoldeb Anabledd, sy’n rhoi sylw i ystod eang o faterion anabledd / celfyddydau gan gynnwys marchnata, rhaglennu, gofalu am gwsmeriaid a datblygu cynulleidfaoedd.

Gallwn hefyd ddarparu cyrsiau mewnol sydd wedi’u teilwrio’n unol â gofynion sefydliadau ynghyd ag ymgynghoriaethau gan roi atebion cyfannol ar rwystrau rhag mynediad.

Mae llawer o sefydliadau celfyddydau wedi elwa o wasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol DAC ac maent yn gwerthfawrogi ein dull creadigol ac ymarferol.

Oherwydd i ni fod mewn bodolaeth ers 30 mlynedd, mae Celfyddydau Anabledd Cymru mewn sefyllfa dda i awgrymu sefydliadau neu unigolion eraill y gallent fod yn ddelfrydol i gwmni gysylltu â nhw.

Rydym ni hefyd yn cynghori sefydliadau ynglŷn ag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt am faterion cynhwysiant neu fynediad a sut i weithio tuag at yr arferion gorau wrth weithio gydag ymarferwyr neu artistiaid anabl.

I drafod ymhellach, cysylltwch â ni. 

Mae'r sylwadau wedi cau.