Pobl Ifanc

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Cyfleoedd

Beth bynnag rydych eisiau ei wneud – cymryd rhan yn un o’n prosiectau i bobl ifanc neu ddod o hyd i rywbeth yn lleol – cysylltwch â ni a chawn sgwrs ynglŷn â beth y byddech yn mwynhau ei wneud.

Dangoswch eich gwaith

Mae gennym oriel ar-lein ac os ydych yn aelod o Gelfyddydau Anabledd Cymru gallwn gynnwys eich gwaith celf chi – paentiadau, fideo, sain, neu beth bynnag rydych yn ei wneud. Os ydych yn gwneud rhywbeth cyffrous iawn, gallech gael eich dewis ar gyfer tudalen y Sioe Gelf fel Artist y Mis.

Cyhoeddusrwydd

Os ydych eisiau sôn am rywbeth mawr iawn – arddangosfa neu berfformiad efallai – gallwn ledaenu’r gair drwy ein cyhoeddiad ni, ‘Be’ Sy’ ‘Mlaen’. Mae’n cael ei ddosbarthu drwy ebost/ Facebook bob pythefnos a thrwy’r post bob 2 fis. Llenwch ffurflen syml i roi gwybod i ni amdano neu anfonwch ebost atom.

Rydym ar Facebook hefyd, ac mae croeso i chi roi rhywbeth ar ein tudalen.

Cyngor ynglŷn â Mynediad

Os ydych yn trefnu arddangosfa neu berfformiad ac yn awyddus i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu dod, gallwn gynnig cyngor i chi ynglŷn â pha fath o bethau i feddwl amdanynt a sut i ymdrin ag unrhyw broblemau a allai godi.

Grwpiau

Os ydych yn gweithio fel rhan o grŵp, neu’n ystyried sefydlu grŵp, gallwn gynnig cyngor i chi ynglŷn â chael cyllid – mae’r hyn sydd ar gael yn dibynnu ar y math o grŵp rydych yn ei sefydlu, a gallwn eich cynghori ynglŷn â hynny hefyd.

Technoleg

Os ydych yn cael anhawster i ganfod ffordd o wneud rhywbeth technegol neu i wybod pa feddalwedd allai eich helpu â’ch anghenion penodol, efallai y gallem eich helpu, neu eich rhoi ar ben y ffordd o leiaf.

Mae'r sylwadau wedi cau.