Artistiaid Proffesiynol

Beth yw Artist Proffesiynol?

Drwy ddweud ‘Artist Proffesiynol’, rydym ni’n golygu unrhyw un sy’n gysylltiedig â gweithgaredd artistig fel ei brif alwedigaeth.

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Cyllid

Mae’n bosib y gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau cyllid i ddatblygu neu arddangos eich gwaith. Mae’n eithaf anodd dod o hyd i gyllid ar gyfer artistiaid unigol, o’u cymharu â grwpiau. Y ffynhonnell amlycaf yw Cyngor Celfyddydau Cymru (mae Cynghorau Celfyddydau Rhanbarthol eraill ar gael) ond cymharol ychydig o artistiaid fydd yn cael nawdd i’w gwaith fel hyn ac mae’r symiau dan sylw yn aml yn gymharol fach. Rydym ni wedi rhestru rhai cyllidwyr eraill ar ein Tudalen Cyfleoedd am Gyllid.

Cyfleoedd

Efallai eich bod yn chwilio am gyfleoedd yn hytrach nag am gyllid ac os felly, cysylltwch â ni ac fe wnawn drefnu i’ch cyfarfod a siarad am yr hyn rydych chi’n chwilio amdano.

 Arddangos

Mae gennym ni Oriel ar-lein ein hunain – y gallwch gael eich enw arni, fel aelod o DAC, yn rhad ac am ddim. Unwaith y mis rydym ni’n dewis un artist yr ydym ni’n credu bod ei waith yn haeddu sylw ac mae’n cael bod yn ganolbwynt mewn arddangosiad misol.

Arweinwyr Gweithdai

Os ydych chi’n arwain gweithdai a’ch bod yn meddu ar gymwysterau penodol, arbenigedd neu brofiad o weithio gydag amrywiaeth eang o bobl, gallwn hefyd gynnig i chi roi eich enw yn ein hadran ar gyfer Arweinwyr Gweithdai.

Cyhoeddusrwydd

Mae gennym ein Cyhoeddiad ein hunain – ‘Beth Sy’ ’Mlaen’, a anfonir allan bob deufis fel copi caled a bob pythefnos fel diweddariad e-bost. Mae gennym hefyd dudalen Facebook yr ydym ni’n ei diweddaru’n rheolaidd gyda digwyddiadau, cyfleoedd ac unrhyw beth fydd o ddiddordeb i chi o bosib. Os oes gennych chi arddangosfa neu ddigwyddiad yr hoffech roi cyhoeddusrwydd iddynt, gallwn ni wneud hynny drwy gyfrwng un sianel neu’r ddwy sianel hon. Os hoffech gyfrannu at Beth Sy’ ’Mlaen, gallwch naill ai lenwi’r ffurflen hon, neu e-bostiwch ni – [email protected] Gallwch bostio’n uniongyrchol ar y dudalen Facebook eich hun, neu ofyn i ni wneud os nad ydych chi ar Facebook.

Cyngor ar Hygyrchedd

Os ydych chi’n cynnal arddangosfa neu berfformiad ac eisiau sicrhau ei fod yn gwbl hygyrch, gallwn gynnig cyngor i chi am yr hyn i feddwl amdano a sut i ddatrys unrhyw broblemau mynediad a gewch. Gallwch hefyd edrych drwy ein hadran ‘Gofodau Cyfartal‘.

Grwpiau

Os ydych chi’n gweithio fel rhan o grŵp, neu’n meddwl am sefydlu grŵp, gallwn gynnig cyngor i chi am ffynonellau nawdd amgen – gall y rhain amrywio’n ôl pa fath o grŵp rydych chi’n ei sefydlu, e.e. Elusen Gofrestredig, Menter Gymdeithasol/ Cwmni Buddiannau Cymunedol/ Cwmni cydweithredol ayb, neu gallwn hefyd roi cyngor ar ba fath o grŵp i’w sefydlu.

Technoleg

Os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i ffordd o wneud rhywbeth technegol neu gael gafael ar feddalwedd i helpu gyda’ch nam penodol, efallai y gallwn ni helpu, neu o leiaf eich cyfeirio i’r lle iawn.

 

Mae'r sylwadau wedi cau.