Disability Arts Cymru

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

DAC new logoRydyn ni’n eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn ymateb i’r thema Caledi a/neu Ormodedd.

Y DYDDIAD CAU YW 31 GORFFENNAF 2016

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol CAC eleni. Os hoffech ddefnyddio’r arddangosfa fel ysbrydoliaeth, cymerwch olwg ar y gwaith yn: www.disabilityartscymru.co.uk/gallery/dac-annual-exhibition-2015

Bydd dwy wobr o £50 yn cael eu rhoi, a chaiff rhai cerddi eu dewis i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.

Y beirniaid yw Dominic Williams a Sian Northey.

Ceisiadau gan e-byst neu drwy’r post, manylion llawn ar gael ar ein gwefan:

Meini prawf mynediad – Clic Yma