Cysylltwch â ni

Trwy’r post:

Celfyddydau Anabledd Cymru
Sbectrwm
Heol Bwlch
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3EF

Ffôn a Ffôn Testun:

029 2055 1040

Ffôn Symudol:

07726112784

Ebost:

[email protected]

Os hoffech drefnu rhodd, cysylltwch â’r swyddfa neu danfonwch siec yn daladwy i Gelfyddydau Anabledd Cymru.

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym ni wedi darparu cyfarwyddiadau manwl i’n swyddfa yng Nghaerdydd yn ogystal â dolen i fap o’n lleoliad trwy safle Multimap.

Scroll to Top