Help raise funds for DAC when you shop on line

Thank you to all our supporters who are raising funds for us when using the Easy Fundraising  site to shop on line.
We have raised £149.86 so far.
If you haven’t signed up yet please visit http://efraising.org/BwL9Gq2fLs

 

 

You can also raise funds for us if  you shop on line through Amazon Smile.  We have raised £29.38 so far.

If you haven’t signed up yet please visit https://smile.amazon.co.uk/gp/charity/homepage.html and nominate DAC as your chosen charity

Thank you for supporting DAC

See Around Britain! – accessibility travel app

 

 

Our groundbreaking photo travel app, gives visitors an advance look inside public venues, enabling the user to check out if it is suitable for their interests or needs, including families with young children, older citizens, or individuals with a wide range of impairments.  

Please have a look at what we do – 

See Around Britain & See Around Europe form a huge photo gazetteer throughout the UK and Ireland and mainland Europe, designed for everybody, including disabled people, to help decide if a venue will be suitable for visits.

Everything from transport access to washroom facilities can be viewed in a series of photographs of the venue. View the suitability and accessibility before you plan to visit or arrive at the venue.

Public Art Opportunity- Pobl Group/Arts & Business Cymru

 

Pobl Group wishes to commission a series of innovative public artworks as part of its Herbert Road / Riverbank Avenue development in Newport. As part of a new-build housing development alongside the River Usk, the commission includes the creation of up to 4 related artworks within the site to complement the vision of creating an exciting place to live and relax. The developer is interested in commissioning artworks which reflect the history or character of the area in a contemporary way, possibly using new technology and providing an element of interactivity.

It is envisaged that the works would be in place by Summer 2020 to coincide with the completion of build phases at Herbert Road. The draft timescale of activity is that expressions of interest are invited June/July 2019 with site visits for interested artists taking place on 26 July and 2 August 2019.

A budget of up to £100K is allocated for the realisation of the artwork, with an additional £15K potentially available from CultureStep for the community engagement activity.

 Interested parties should contact A&B Cymru for further details at contactus@aandbcymru.org.uk or ring Rachel Jones on 029 2030 3023.

Artists wishing to attend a Site Visit Day on 26 July or 2 August need to arrange an appointment with A&B Cymru no later than Friday 19 July.

Information about Touch Trust

Touch Trust provides person-centered sessions, which contain a varied programme, including music, movement, massage and relaxation. We also employ sensory integration techniques, such as focusing on proprioceptive awareness.

 

We are inclusive and open to all ages and abilities. Many of our “Guests” are on the autistic spectrum, have learning disabilities or other complex needs.  We celebrate the successes and abilities of our Guests, regardless of how nuanced these may be.  we promote  creative expression, communication and self-esteem, encouraging our Guests to achieve their potential in our supportive environment.  Above all, we foster a fun and enjoyable atmosphere!

 

Why not come along to find out what’s on each week?  You can also visit us on our facebook page (www.facebook.com/TouchTrust) or call us on 02920635660 for more information

http://www.touchtrust.co.uk/

Image may contain: 13 people, people smiling

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd Cynhorthwyol

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 Cynhyrchydd Cynhorthwyol

 

 

Mae’r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddol

Cyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 Dyddiad Cau – 24 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan,

 

Cyfle newydd anhygoel i gyfarwyddwr newydd yn DAC

Cyfarwyddwr

Cyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws Cymru

Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.

Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag artistiaid B/byddar ac anabl, a sicrhau mynediad i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr B/byddar ac anabl o fewn y sector ehangach. Rydym yn credu bod DAC mewn sefyllfa dda i wneud y gorau o’r newid amserol, cadarnhaol hwn, sy’n ategu ein huchelgeisiau a’n gwerthoedd ein hunain, sydd i gyd yn cael eu cefnogi gan bwyslais ar amrywiaeth a chynhwysiant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nawr ydy’r amser i newid, ac adeiladu ar ein huchelgais i arwain arfer, dylanwadu ar bolisi a chefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl. Mae hwn yn gyfle cyffrous i’n Cyfarwyddwr newydd gymryd cyfrifoldeb dros y mudiad, a gydag arweinyddiaeth flaengar, arwain y broses o greu newid parhaol o fewn y sector celfyddydau yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn arweinydd strategol ar gyfer DAC, ac yn cefnogi artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl, ac yn dylanwadu ar bolisi ac arfer ar draws y sector ehangach. Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn arwain y mudiad a’r tîm, ac yn sicrhau trefniadau llywodraethu effeithiol, gan alluogi DAC i gyflawni ei weledigaeth, ei genhadaeth a’i amcanion strategol.

Rydym yn chwilio am berson llawn egni a brwdfrydedd ar gyfer y rôl hon, gyda chymhelliant a gweledigaeth i greu newid. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn dod â theimlad o ‘wmff ‘ (oomph), ac egni i’r rôl, ac yn creu ffordd gyffrous ac ysbrydoledig o arwain y mudiad a’r tîm. Bydd y person yn rwydweithiwr da, ac yn defnyddio ei gysylltiadau a datblygu mwy i adeiladu proffil y mudiad a’i effaith. Bydd ganddo brofiad o arwain tîm neu fudiad, a bydd yn gefnogol iawn o’r tîm a’r aelodau, ac yn mwynhau eu grymuso. Yn ddelfrydol, bydd y Cyfarwyddwr newydd yn uniaethu fel person B/byddar neu anabl.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rôl hon, a manylion am sut i wneud cais, cysylltwch â Dorothy Haines yn Richard Newton Consulting

recruitment@richard-newton.co.uk mailto:recruitment@richard-newton.co.uk

Cliciwch

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 10.00 y.b   Dydd Llun 1af o Orffennaf  2019

Cynhelir cyfweliadau cychwynnol yng Nghaerdyddar 16 Gorffennaf 2019

Cynhelir ail gyfweliadau yng Nghaerdydd ar 25 Gorffennaf 2019

 

 

The Big MaDCaff Project – Volunteers and performers needed

The Big MaDCaff Project has started – now we need YOU

Yes, very excitingly, we have begun work on the project and now all we need is several dozen volunteers, a load of venues, lots of training, a sackful of cake and a jamboree of Musicians, Dancers and performers of any kind.
Click here for more information about this exciting project

Your DAC membership needs to be renewed (please)

We would like to thank all our members for supporting Disability Arts Cymru over the past year.  Our new membership year commenced on 1st April and we have been contacting our members asking them to renew their membership once again

All members have been contacted by email or post by  Sue Pound, our Finance  and Administration Coordinator, giving details of how  to renew membership and reminders have recently been issued . Thanks to all our members who have renewed their membership.  However, if you haven’t done so  yet, please could you respond as soon as possible so that we can continue to keep you on our contact database.  If you would like to renew your membership via our website you can do so by clicking on this  link.

If you have any queries about renewing your membership or need assistance with the form, please ring our Cardiff office on 02920551040 and we will be happy to help – please note that the office is staffed  on Monday-Thursdays only.

Please note that our Annual General Meeting will be on 1st July 2019 at The Temple of Peace,  Cardiff.  We will only be able to send out information about that meeting to those who have renewed their membership.

Thank you for continuing to support DAC.

Fundraising event for Touch Trust

AN EVENING WITH DILYS PRICE

Sunday, 14 July 2019 7:00pm – FFRESH, WMC , Cardiff

 

 

Dilys Price OBE, founder of Touch Trust and Guinness World Record holder for skydiving will share her knowledge, her passions and her experiences for a unique evening in the Wales Millennium Centre.

Dilys is an exceptional character who has transformed the experiences of thousands of people with profound multiple disabilities and those living with autism through the development of the Touch Trust method.

Highly entertaining, with a wicked sense of fun, this fantastic octogenarian will share her stories in the intimate setting of Ffresh, within the Wales Millennium Centre.

Based on her Ted Talk, Dilys will also share what drives her and what makes her happy.

Click here for more information and  tickets