Disability Arts Online

Access to Work Digital Guide

Arts Council England and Disability Arts Online have published a digital guide to Access to Work – an employment support programme run by the Department for Work and Pensions. Access to Work can provide grants to remove barriers disabled people face in undertaking paid employment, including for equipment, travel and support workers.

The guide, which is available in a variety of different formats including easy read and audio-only, clarifies the Access to Work process and provides specific advice for the arts and cultural sector. Recognising that there are many different types of work in the sector, and that artists and creatives often work in a freelance capacity, there are three sections to the guide: one for self-employed workers, one for employees (or prospective employees) and one for employers.

A growing number of resources complement the guide, including information on how Access to Work relates to Arts Council Funding and case studies from disabled-led theatre company Graeae and a self-employed visual artist.

Each section of the guide has a video version, which includes British Sign Language and optional captions, presented by theatre-maker and comedian Jess Thom (best known for her alter ego Touretteshero) and D/deaf theatre access consultant and BSL performer, Deepa Shastri.

The guide is available in all its formats here.

For further information and to watch a trailer please go here

Cyfle i Awduron: Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi cyfle arbennig i 12 unigolyn dreulio wythnos fer ar gwrs yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn rhad ac am ddim yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2020 (bore dydd Llun 17 – prynhawn dydd Gwener 21 Chwefror). Mae’r broses ymgeisio nawr ar agor. Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Gwener 8 Tachwedd.

Dyma gyfle i awduron newydd ddatblygu eu crefft yn y maes ysgrifennu i oedolion ifanc. Bydd y cwrs yn cynnig arweiniad ar sut i ysgrifennu llyfrau llwyddiannus i ddarllenwyr oedran uwchradd drwy:

 • gyfres o weithdai ac ymarferion arbenigol dan arweiniad tiwtoriaid profiadol
 • sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes
 • drafodaethau am y maes llyfrau oedolion ifainc, gan astudio llyfrau llwyddiannus a phoblogaidd dros y byd
 • rannu profiadau a syniadau gyda’ch cyd-awduron
 • gael cyfle i gynnig eich syniadau i banel o gynrychiolwyr o weisg Cymru, a sefydlu perthynas uniongyrchol gyda’r golygyddion
 • fwynhau sgyrsiau am y diwydiant a’r byd llenyddol yng nghwmni cynrychiolwyr o Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru
 • drafodaethau am gynrychiolaeth mewn llenyddiaeth oedolion ifainc, gan edrych os yw darllenwyr o leiafrifoedd ethnig, rhai sydd ag anableddau, rhai o gefndiroedd difreintiedig, neu rhai sy’n uniaethu â’r gymuned LHDT+ yn cael eu portreadu.

Croesawn geisiadau yn benodol gan awduron sydd heb gyhoeddi cyfrol o’u gwaith yn flaenorol, ond mewn achosion arbennig byddwn yn ystyried ceisiadau gan awduron cyhoeddedig sy’n newid trywydd. Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg fydd hwn. Bydd holl brydau bwyd yr wythnos, a llety cyffyrddus, yn gynwysedig gyda’r cwrs. Ni allwn dalu costau teithio i ac o’r ganolfan.

Mae’r broses ymgeisio ar agor tan 5.00 pm brynhawn Gwener 8 Tachwedd, mae’r wybodaeth i gyd ar gael ar wefan Llên Cymru – neu cysylltwch â ni am sgwrs.

Celf Able – Dates for October

Celf-Able is an inclusive art group run by disabled artists in Powys. We are disabled- and artist-led, but open to all ages and abilities, artists and people who just want to have a go at art.

 

 

Meetings for October :-

October 2nd – Caersws Village Hall, Caersws, 11-3

October 9th – Warren Room, Care Centre, Machynlleth, 11 -3

October 15th – The Institute, Llanfair Caereinion, 11-3

October 16th – Ann Holloway Day Care Centre, Welshpool, 11-3

       Collage with artist Terri Sweeney        funded by Tirgwynt Community Foundation

October 23rd  – Siawns Teg, The Park, Newtown, 11-3

There is a small session fee of £5 for non-members, £3 for members, annual membership fee £10.

 

Need more info? – [email protected], Tel: 01938 810058

Chapter

Tell us what you think of Chapter!

Chapter Arts CentreJoin us at one of the following workshops on 12 or 24 September, 4pm-7pm, where we invite you to share thoughts, feelings and ideas about Chapter Arts. 

12th Sep @ Chapter Arts Centre

24th Sep @ Culture & Media Centre, Loudoun Square 

Whether you attend Chapter or not, we want to know who feels welcome at Chapter and if you don’t, why you don’t. Chapter is keen to work towards being more inclusive and involved with audiences and communities that may not feel welcomed enough at the moment, and we need your help to achieve this! Find out more and register to attend through Eventbrite.

 

Not all comments made may be used within a final report or plan and we won’t be able to action every idea that is raised, but they will all be considered. Any information you provide will be anonymous – in other words, it will not be possible to identify you.

 

We would love to hear your ideas, suggestions and opinions. We particularly welcome the input of people who are younger, older, people of colour, refugees, migrants, asylum seekers, LGBTQIA+, D/deaf or disabled, from poorer backgrounds, who are happy to share their experiences.

 

If you can’t attend but would like to have an input, you can complete a survey here: How can Chapter be more inclusive?

 

And if you have any questions, please direct them to [email protected]

Sgil Cymru

CAMU FYNY

Menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru.

Ydych chi’n gweithio ar ddrama deledu neu efo’r sgiliau angenrheidiol i wneud hynny? Ydych chi’n edrych i ‘Gamu Fyny’ yn eich gyrfa?

Mae CAMU FYNY yn gyfle prin i weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i symud ymlaen yn eu gyrfa, a hefyd ar gyfer y rhai sydd yn arbenigwyr cymwysedig sydd eisiau gweithio ym myd teledu. Bydd y cynllun hyfforddiant yn cael ei deilwra i’r unigolyn yn ôl eu hanghenion, a bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â lleoliad neu gwrs fudd yn para ddim mwy na 10 wythnos neu yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y cyfnod cyfan.

P’un a ydych yn Ysgrifennydd Cynhyrchu sydd eisiau camu fyny at Gydlynydd Cynhyrchu, neu AD sydd eisiau symud i fyny gradd, neu drydanwr sydd eisiau symud i mewn i adran gynhyrchu teledu, rydym am glywed gennych. Dwedwch wrthym beth sydd angen arnoch a pham.

Dyma’r bylchau sgiliau a gydnabyddir gan Sgrin Cymru (Llywodraeth Cymru) ers 2017:

 • Cyfarwyddwyr Cynorthwyol
 • Criw Cyfrifon
 • Criw Camera
 • Criw Goleuo
 • Colur
 • Gwisgoedd
 • Grip, Cynorthwy-ydd Grip
 • Golygydd gan gynnwys Effeithiau Gweledol (VFX)
 • Criw Cynhyrchu Swyddfa
 • Cyfrifwr Cynhyrchu
 • Rheolwr Cynhyrchu
 • Criw Adran Gelf gan gynnwys Seiri Coed a Adeiladwyr Set
 • Technegwr Delweddu Digidol (DIT)
 • Uwch Rheolwr Lleoliadiau
 • Llurigydd

Rydym yn falch i gyhoeddi fod Camu Fyny nôl. Os hoffech chi fod yn rhan o’n rhaglenni Camu Fyny, plis cofrestrwch eich diddordeb, gan gynnwys y swydd hoffech chi gamu fyny i, trwy ebostio eich CV a 200 gair yn egluro pam i [email protected].

I dderbyn y newyddion diweddaraf o ran ein rhaglenni Camu Fyny yn y dyfodol arwyddwch lan i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant.

Mae’r rhaglen yma wedi’i gefnogi gan levy Teledu o Safon Uchel ScreenSkills a Llywodraeth Cymru.

Exciting news from Taking Flight Theatre Company

We’re opening a Youth Theatre for young D/deaf & Hard of Hearing people  Autumn 2019 in Cardiff!

 

 

 

 

                                                                            For 4 years we have been dreaming of a Deaf lead youth theatre specifically for D/deaf and Hard of Hearing young people in Wales. London has one… why not Cardiff? Some of you might remember that we ran a couple of week long summer schools back in 2015 during which we met some wonderfully inspiring young people (one of whom now works for ITV no less!)

2 years ago we began the long process of applying for funding. And now we’re here to announce to the world… to shout- and sign- from the rooftops that we’ve made it. BBC Children in Need have approved our application to run a youth theatre in Cardiff for 3 years.

The Youth Theatre- yet to be named- will run out of The Wales Millennium Centre in Cardiff Bay, and we want to say a massive diolch to them for supporting this project.

There will be 3 age groups: 4-7, 8-11 and 12-18 so little ones won’t have to wait long until they can join!
All the groups will be lead by a Deaf facilitator and sessions will run in BSL and English, with interpreters present too.

Throughout the 3 years, there will be bags of opportunities for young people to perform, to share what they’ve learnt, to get involved in the non performing aspects of theatre production, to grow in confidence and to be inspired. At least once a year we’ll be organising trips to see the very best in Deaf lead theatre and performance. We’ll also be bringing in inspiring Deaf creatives and theatre practitioners to work with our young groups on specific skills. We just cannot wait to be doing all these things, and for our Deaf leaders to be inspiring the #DeafTalent of the future.

So what does this mean to you?

Perhaps you know of a D/deaf or Hard of Hearing young person who would like to join. If you do, drop me an email on
[email protected] 
and we can make sure they know when we open in the Autumn. If they’re currently too young, let us know anyway and we can put them on the waiting list.

Perhaps you’re over 18 and would like to volunteer. If this is the case, also drop me a line and we can discuss this in more detail. We’re especially keen to hear from potential volunteers who have some BSL skills.

Keep an eye out on our website and social media too as we’ll be recruiting very soon for a Deaf leader and an assistant facilitator. Could either of these roles be you?

Perhaps you’re a Deaf arts professional who has a skill you’d like to share with our groups.

And look out as we’ll be inviting people to our sharings once the youth theatres start creating.

In the meantime, we’ve applied to be part of the Christmas Big Give to raise further funds to support the Youth Theatre. If you think you could be one of our start off big pledgers (rather than a donor during Big Give Week) let us know and we can send you a pledge form. We need to raise £1250 by the 30th August in pledges to be part of the week.

Website

Taking flight -

National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 
Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol – gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy’n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy’n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy’n cael effaith fawr wedi’i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru. 
I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o’n gwefan neu cysylltwch â’n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar[email protected] 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1800 o’r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg. 
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Hannah John

Ffon: 02920 353 070

Ebost:[email protected]

Website:  https://www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/cyfarwyddwr-artistig/

Engage

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Gwybodaeth am y gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith. 

Cynigir y wobr cyflawniad oes newydd i un unigolyn yn y DU sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol. Cyhoeddir yr holl wobrau yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5–6 Tachwedd 2019.

Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2020. Gall enillydd y Wobr cyflawniad oes ddewis defnyddio’r Wobr i wneud beth bynnag mae’n ei ddymuno, a allai gynnwys cefnogi eu DPP os yw hynny’n berthnasol.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2019. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf. 

Pwy a all gael ei enwebu am y Wobr cyflawniad oes?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i gydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i weithio. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i’r rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint. Gall enwebeion fod yn gweithio neu wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr. Anogir enwebiadau i’r rheini nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Sut i enwebu

Ewch i https://engage.org/happenings/gwobrau-marsh-2019/ i lawrlwytho Ffurflen Enwebu. Ceir ffurflenni ar wahân i’r Gwobrau cyffredinol a’r Wobr cyflawniad oes. Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i hanfon i [email protected] erbyn dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Os ydych chi’n enwebu rhywun, rhowch wybod iddyn nhw eich bod yn gwneud hynny a thrafodwch y cais gyda nhw. Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, mae’r cwestiwn ynghylch sut y byddai’r buddugol yn defnyddio’r Wobr yn ddewisol.

Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau.

Meini prawf a’r broses beirniadu

Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar ddisgwyliadau ei rôl, neu ei rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Bydd y beirniadu’n digwydd ac enillwyr yn cael eu hysbysu ym mis Medi. Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. Caiff y Gwobrau eu cyflwyno yn ystod Cynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5-6 Tachwedd 2019. Bydd y seremoni wobrwyo’n cynnwys disgrifiad o waith addysg a chyflawniadau’r enillwyr, a gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr am eu gwaith i’w ddangos. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, gall Engage gynnig helpu gyda’r ffilm neu’r cyflwyniad fideo. Bydd enillwyr yn y DU yn cael cynnig costau teithio (hyd at £165) i ddod i’r seremoni wobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol. Cynigir costau teithio i’r enillydd rhyngwladol (hyd at £425) i ddod i’r digwyddiad Gwobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â Louise Rutledge, Swyddog Cyfathrebu, Engage: [email protected] / 020 7729 5858.

Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / [email protected]

Gwobrau Marsh 

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun Gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o Wobrau mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau. 

Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

 

Help raise funds for DAC when you shop on line

Thank you to all our supporters who are raising funds for us when using the Easy Fundraising  site to shop on line.
We have raised £149.86 so far.
If you haven’t signed up yet please visit http://efraising.org/BwL9Gq2fLs

 

 

You can also raise funds for us if  you shop on line through Amazon Smile.  We have raised £29.38 so far.

If you haven’t signed up yet please visit https://smile.amazon.co.uk/gp/charity/homepage.html and nominate DAC as your chosen charity

Thank you for supporting DAC