Briwsion

Efallai y byddwn hefyd yn cadw gwybodaeth amdanoch gan ddefnyddio briwsion (ffeiliau a anfonir atom gan eich cyfrifiadur neu ddyfais mynediad arall) y gallwn fynd atynt pan fyddwch yn mynd ar ein gwefan yn y dyfodol. Rydym yn gwneud hyn i alluogi eich porwr i gofio’r dewisiadau a wnewch ar ein gwefan, er enghraifft iaith, gwahanol arddulliau y gallech eu dewis am resymau hygyrchedd.

Os ydych yn dymuno dileu unrhyw friwsion sydd eisoes ar eich cyfrifiadur, cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau ar gyfer eich meddalwedd rheoli ffeiliau i leoli’r ffeil neu’r cyfeiriadur sy’n storio’r briwsion. Mae gwybodaeth am ddileu neu reoli briwsion ar gael yn www.AboutCookies.org. Cofiwch, efallai na fydd modd i chi gael mynd i rai rhannau neu at rai nodweddion ar ein safle os byddwch yn dileu ein briwsion neu’n analluogi briwsion yn y dyfodol.

Mae'r sylwadau wedi cau.