Be’ Sy’ ‘Mlaen

Cyfle Comisiynydd celfyddydol cyfranogol Hafren

Mae Hafren, Y Lleoliad Adloniant, Y Drenewydd yn cynnig cyfle i bum artist/sefydliad celfyddydau weithio gyda grwpiau cymunedol lleol ar brosiect celfyddydau cyfranogol yn ystod yr hydref/gaeaf hwn. Rydym yn bwriadu cynnig pum comisiwn i gyd ac am iddynt adlewyrchu amrywiaeth y Drenewydd wrth i bob un weithio gyda chymuned neu grŵp gwahanol. Gall y ‘cymunedau’ neu’r grwpiau fod yn…

Parhau i ddarllen »

Hafren Participatory Arts Commission Opportunity

Hafren, The Entertainment Venue, Newtown is offering an opportunity for five artists / arts organisations to work with local community groups on a participatory arts project this autumn / winter. We are looking at five commissions overall and want them to reflect the diversity of Newtown by each working with a different community or group. The ‘communities’ or groups can…

Parhau i ddarllen »

Cymrodoriaeth g39 Fellowship

The Cymrodoriaeth g39 Fellowship is a five-year programme at g39 for artists, supported by Freelands Artist Programme. This is an opportunity for early career artists to take part in a programme of artistic development, with curatorial and practical support from g39. For each cohort five artists will be selected to take part in a structured programme of studio practice and…

Parhau i ddarllen »

FFILM CYMRU WALES SPARKS NEW BEACONS SCHEME

The fourth round of Ffilm Cymru Wales’ Beacons short film scheme is now open for applications. Funded through Ffilm Cymru’s BFI Welsh Talent Network, Beacons invests in emerging writers, directors and producers from Wales to develop bold and unique voices, explore diverse forms of cinematic storytelling, and establish flourishing careers as feature filmmakers. This year, between five and seven short…

Parhau i ddarllen »

FFILM CYMRU WALES YN AILGYFLWYNO CYNLLUN BEACONS

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales. Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd. Eleni,…

Parhau i ddarllen »

Engage

Marsh Awards Engage, the National Association for Gallery Education and the Marsh Christian Trust are delighted to announce the Marsh Awards for Excellence in Gallery Education 2018. The Awards, which recognise and celebrate the achievements of those working in learning and education within gallery or visual arts contexts (freelance, salaried or as volunteers) in the UK and internationally, grant winners…

Parhau i ddarllen »

Engage

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2018 Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol? Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2018. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y…

Parhau i ddarllen »

National Theatre Wales

Access Forum Apologies for the short notice………. The next access forum will be at 6pm on the 14th of August 2018 at The Sony Room, Wales Millennium Centre. The topic for this session will be ‘Creating integrated performances’, guest speakers to include Elise Davison, Taking Flight Theatre Company; Clare Williams of Hijinx Theatre Company and Jonny Cotsen. They will be…

Parhau i ddarllen »

Graeae Theatre Company

Write to Play An opportunity for our friends over the bridge………. Graeae, together with our South West partners, are offering a unique development opportunity for D/deaf and disabled writers in South West England* to develop their skills and experience. Write to Play is a paid year-long new writing course for D/deaf and disabled writers run by award-winning theatre company Graeae,…

Parhau i ddarllen »