Pwy ’di Pwy

Dyma ni yn mwynhau’r haul am sbel yng ngardd Sbectrwm

annotated_group

maggieMaggie Hampton: Cyfarwyddwr Strategol

Mae Maggie, ynghyd â’r Cyfarwyddwr Gweithredol, yn gyfrifol am ddatblygiad a chyfeiriad ein polisïau, ein prosiectau, ein rhaglenni a’n partneriaethau, gyda Maggie yn canolbwyntio ar ddatblygu strategol. Mae’n gweithio gydag ystod eang o sefydliadau, cyrff cyllido, yn gyrff lleol a Llywodraeth Cymru, gan gynrychioli anghenion ein haelodau. Mae Maggie yn cynghori sefydliadau celfyddydau ar faterion sy’n ymwneud ag anabledd a’r celfyddydau ac mae’n arwain ymgynghoriaethau. Mae hefyd ar gael ar gyfer areithiau cyhoeddus, hyfforddiant, gweithdai a seminarau.

sara_mSara Mackay: Cyfarwyddwr Gweithredol

Mae Sara yn gweithio ochr yn ochr â Maggie gyda chyd gyfrifoldeb am ddatblygiad a chyfeiriad DAC fel cyfangorff. Mae Sara yn canolbwyntio’n benodol ar faes datblygiad a chyfeiriad gweithredol, ariannol a nawdd DAC a hi sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros reoli’r swyddfa o ddydd i ddydd, y cyfrifon, codi arian, rheolaeth linell a phrosiectau. Mae Sara hefyd yn darparu cynrychiolaeth ar bwyllgorau ac mewn digwyddiadau, mae’n cydlynu cynhyrchu’r cylchlythyr “Beth Sy’ ’Mlaen” ac yn rheoli’r Cynllun Aelodaeth.

sara_bSara Beer: Swyddog Datblygu (rhan amser)

Mae gwaith y Swyddogion Datblygu i gyd yn ymwneud â hyrwyddo a chynyddu cyfranogaeth weithredol pobl anabl a byddar yn y celfyddydau yng Nghymru, gan drefnu prosiectau a digwyddiadau a darparu cefnogaeth a chyngor i artistiaid anabl a byddar. Mae Sara yn ymddiddori’n benodol mewn theatr dan arweiniad pobl anabl a datblygiad Ysgol Ddrama Anghyffredin DAC.

kateKate Hampton: Swyddog Datblygu (rhan amser)

Mae gwaith y Swyddogion Datblygu i gyd yn ymwneud â hyrwyddo a chynyddu cyfranogaeth weithredol pobl anabl a byddar yn y celfyddydau yng Nghymru, gan drefnu prosiectau a digwyddiadau a darparu cefnogaeth a chyngor i artistiaid anabl a byddar. Mae Kate, fel Swyddog Prosiect Treftadaeth, dros y tair blynedd diwethaf wedi cynorthwyo i drefnu nifer o brosiectau dan arweiniad pobl ifanc a phobl anabl yn arwain i fyny at y dathliadau Olympaidd yn 2012. Gobaith Kate yw cario “Treftadaeth” y prosiectau hynny ymlaen drwy weithio gyda phobl ifanc anabl ledled Cymru.

rachelRachel Stelmach: Swyddog Maes Gorllewin Cymru

Mae Rachel yn gweithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, gan gynnig cefnogaeth unigol a chysylltu artistiaid â sefydliadau a vice-versa.
 

lindaLinda McMullen: Swyddog Gweinyddol

Mae Linda yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau yn darparu gwasanaeth cefnogaeth weinyddol ac ariannol effeithlon i’r sefydliad.
 
 

denniDenni Turp: Swyddog Maes Gogledd Cymru

Mae Denni yn gweithio efo artistiaid a sefydliadau celfyddydau ledled gogledd Cymru (Gwynedd, Ynys Mon, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam) gan ddatblygu rhwydweithiau a chynnig cymorth a gwybodaeth.
 

boadieBoadie

Ci clywed wedi ymddeol yw Boadie sy’n byw efo Maggie. Ci cyfeillgar iawn mae o, sydd gan groeso mawr efo’i gynffon wagio a’i wên mawr am bob ymwelwr i swyddfa CAC.

Mae'r sylwadau wedi cau.