Prosiectau 2011

Yr Ysgol Ddrama Anarferol – Wythnos Sgiliau 2011

Ym mis Gorffennaf 2011 cynaliasom gwrs preswyl dwys am wythnos gyfan i 12 o’n hactorion yng nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Ymdriniwyd ag amrywiaeth eang o sgiliau perfformio ac roeddem yn ffodus i gael tiwtoriaid cymwys iawn, John McGrath – Cyfarwyddwr National Theatre Wales, Kaite O’Reilly – Dramodydd, Tara McAlister-Viel – Hyfforddwr lleferydd o’r Central School of Speech &…

Prometheus Dance

Grŵp bychan o bobl ifanc anabl rhwng 16 ac 20 oed yw Prometheus Dance. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn y Galeri, dan arweiniad Dymphna D’Arcy, mewn partneriaeth â Dawns i Bawb. Maent wedi perfformio mewn digwyddiadau Dawns i Bawb ac wedi dyfeisio dawns a gafodd gryn ganmoliaeth pan berfformiwyd hi yng nghyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar gyfer plant…

Grwp Drama Rise and Shine y Gogledd

Grwp Drama Rise and Shine y Gogledd; grwp o ddeuddeg o bobl ifanc anabl rhwng 17 a 25 oed sy’n cyfarfod yn Galeri, Caernarfon. Mae’r grwp yn dyfeisio ac yn ysgrifennu eu cynyrchiadau eu hunain, gan eu perfformio i gynulleidfa werthfawrogol iawn sy’n cynnwys teulu a ffrindiau. Dyma rai o’r sioeau diweddar: Keys of the Castle, a ysbrydolwyd gan Gastell…

Grwp Drama Rise and Shine y De

Cyfarfu Grwp Drama Rise and Shine y De yn The Hub, YMCA y Barri dros ddwy flynedd. Roedd y perfformiad hwn, Greece Lightening, yn seiliedig ar themâu Olympaidd a stori Prometheus. Hefyd, perfformiodd y grwp eu pantomeim eu hunain, Oh No, Not Another Panto!, a gweithio gyda’r prosiect adrodd storïau, Tale Coat, a Chynllun Hyrwyddwyr Ifanc Noson Allan, gan ysgwyddo’r cyfrifoldeb…

Ignite the Flame

Cyneuwch y Fflam

Parhaodd prosiect llenyddiaeth Cyneuwch y Fflam am dros ddwy flynedd. Cynhaliodd yr awduron Kaite O’Reilly, Susan Richardson, Francesca Kay a Jim Ferris weithdai ysbrydoledig i bobl ifanc anabl yng Nghaerdydd, Wrecsam a Phenygraig. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r tiwtoriaid am roi’r hyder a’r creadigrwydd i’r rhai a oedd yn cymryd rhan i gynhyrchu’r holl gerddi sydd yn y llyfr hwn. Oriel