Prosiectau 2009

Yr Ysgol Ddrama Anarferol – Moulin Rouge

Sefydlwyd yr Ysgol Ddrama Anarferol yn 2006 yn Theatr Mwldan, Aberteifi. Mae gan ein hactorion amrywiaeth o brofiad ac maent oll yn dalentog ac yn frwdfrydig iawn. Yn ystod “Fflam Pwy Ydyw Beth Bynnag?” perfformiodd yr ysgol ddrama “At the Moulin Rouge” yng ngŵyl Undod 2009 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Y Cyfarwyddwr oedd Chris Tally Evans. Oriel

Seminarau Equal Spaces 2009

Fel rhan o ymrwymiad Celfyddydau Anabledd Cymru i hyfforddiant a gwybodaeth rydym wedi cynnal cyfres o seminarau. Yn 2009 cyfunasom Equal Spaces – Live! â lansiad y cyhoeddiad o’r un enw. Cynhyrchwyd ‘Equal Spaces: Best practice guidance for arts providers on disability issues’ gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chafodd ei ysgrifennu gan Gyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru, Maggie Hampton. Cynhaliwyd y…