Prosiectau a Digwyddiadau

Prosiectau 2015

Mae’r flwyddyn yn cychwyn gyda thaith arddangosfa flynyddol CAC; caiff e-lyfr ei gyhoeddi gydag ymatebion barddonol i’r gelf weledol. Hefyd, bydd Comisiynau Tu Fewn yn cychwyn; artistiaid anabl yn curadu ac yn arddangos mewn Orielau yng Nghymru. Byddwn yn llunio taflen wybodaeth ac cynnal sesiwn ar gyfer ein grŵp ysgrifennu Cymraeg. Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf am yr Ŵyl…

Prosiectau 2014

Yn 2014 aeth arddangosfa CAC@30 ar daith o amgylch Cymru. Cymerodd yr Unusual Stage School ran mewn cyfres o weithdai hyfforddi a datblygu. Sefydlwyd grŵp ysgrifennu Gogledd Cymru, a buom yn cydweithio ar rai prosiectau cyffrous iawn, gan gynnwys Real Human Being gyda Taking Flight Theatr Co., MaDCaf gydag Amser i Newid Cymru a Tu Fewn gyda DASH.

Prosiectau 2013

Dechreuodd 2013 gyda digwyddiad i ddathlu ein pen-blwydd yn 30 oed, lle lansiwyd ein gwefan newydd. Hefyd, perfformiodd yr Unusual Stage School ddrama fer newydd o’r enw “Remote Exit”, a gyflwynwyd hefyd yng nghynhadledd Celfyddydau Anabledd Llywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn Wexford, Iwerddon. Yn ystod y penwythnos o rwydweithio gwelwyd y gorau o’r maes celfyddydau anabledd o Gymru, y DU…

Unusual Stage School (USS) - Birds 2012

Prosiectau 2012

Dechreuodd prosiect celf weledol Go Get Started gyda chystadleuaeth lle cyflwynwyd dros 300 o gynigion gan artistiaid ifanc anabl, ar draws amrywiaeth eang o gyfryngau.

Prosiectau 2011

Parhaodd prosiect llenyddiaeth Cyneuwch y Fflam am dros ddwy flynedd. Cynhaliodd yr awduron Kaite O’Reilly, Susan Richardson, Francesca Kay a Jim Ferris weithdai ysbrydoledig i bobl ifanc anabl yng Nghaerdydd, Wrecsam a Phenygraig.

Prosiectau 2010

Tri seminar undydd ynghylch cyfranogiad, hyfforddiant a datblygu gyrfa yn y celfyddydau ar gyfer pobl ifanc anabl, Gyfarwyddo gan Chris Tally-Evans. Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd/ Theatr y Grand, Abertawe/ Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug.

Prosiectau 2009

Sefydlwyd yr Ysgol Ddrama Anarferol yn 2006 yn Theatr Mwldan, Aberteifi. Mae gan ein hactorion amrywiaeth o brofiad ac maent oll yn dalentog ac yn frwdfrydig iawn.

Prosiectau 2007

Cyhoeddwyd FACE ON Disability Arts in Ireland and Beyond gan Arts & Disability Ireland yn 2007. Mae’r llyfr, a olygwyd gan Kaite O’Reilly, yn gasgliad o ysgrifau gan ymarferwyr Celfyddydau Anabledd profiadol o bob cwr o’r DU.

Unusual Stage School (USS) - Birds 2012

Prosiectau 2006

Yr Ysgol Ddrama Anarferol Dechreuodd yr Ysgol Ddrama Anarferol yn 2006, fel hyfforddiant preswyl am bythefnos i ddatblygu sgiliau perfformwyr anabl. Ers hynny mae wedi blodeuo’n gwmni o actorion anabl proffesiynol ac amatur talentog sydd wedi perfformio mewn ystod eang o wyliau a digwyddiadau ledled y DU. Cynyrchiadau’r Ysgol Ddrama Anarferol – The Unusual Stage Show – Theatr Mwldan, Aberteifi…