Sut i ddod o hyd i ni


View Larger Map

Map

I weld map trwy Multimap.co.uk, cliciwch ar y ddolen isod:

Edrych ar ein lleoliad ar Multimap

Teithio ar yr A470 (o ganolbarth Cymru)

 • Dilynwch yr A470 i fewn i Gaerdydd
 • Parhewch yn syth i lawr y ffordd ddeuol
 • Byddwch yn dod at gylchdro mawr (cylchdro Gabalfa)
 • Wrth y cylchdro cymerwch y pedwerydd tro i Western Avenue (A48)
 • Parhewch yn syth heibio siop Tesco ar y chwith a heibio UWIC (prifysgol) ar y ddev
 • Parhewch nes i chi weld arwyddio ar gyfer Y Tyllgoed (Fairwater), y Llethr Sgïo a Sain Ffagan (St Fagans)
 • Ewch i’r lôn ar yr ochr dde
 • Trowch i’r dde wrth oleadau traffig Heol Waungron, ac ewch heibio gorsaf drên Parc Waungron ar y chwith
 • Parhewch yn syth nes i chi ddod at groesffordd “Fairwater Green”
 • Fe welwch dafarn “Fairwater” ar y chwith
 • Trowch ir chwith i lawr Lôn Cartwright
 • Parhewch i ddiwedd yr heol
 • Trowch i’r dde i fewn i Heol Bwlch
 • Mae Sbectrwm ar ôl yr ail droad ar y dde.
 • Mae digonedd o le i barcio, gyda tri lle wedi’u marcio ar gyfer gyrwyr anabl yn agos at y fynedfa.

Teithio o’r M4, cyffordd 33 (o orllewin Cymru, Abertawe a.y.b.)

 • Gadewch yr M4 yng nghyffordd 33
 • Cymerwch yr A4232 tuag at Caerdydd
 • Cymerwch yr heol cyntaf i ffwrdd o’r draffordd – bydd arwyddbost ar gyfer yr A48 Gorllewin Caerdydd
 • Dilynwch yr A48 trwy Trelai (Cowbridge Road West)
 • Wrth y cylchdro ewch i’r chwith tuag at Western Ave (aros ar yr A48)
 • Ewch o dan y bont, arhoswch yn y lôn ar y chwith
 • Trowch i’r chwith wrth y goleadau traffig i mewn i Heol Waungron
 • Bydd gorsaf drên Parc Waungron ar y chwith
 • Ewch o dan pont arall
 • Parhewch yn syth i lawr St Fagan’s Road
 • Cymerwch y pedwerydd troad i’r chwith i fewn i Heol Llangattock
 • Ar ddiwedd yr heol trowch i’r dde i fewn i Heol Bwlch
 • Bydd mynedfa Sbectrwm cant neu ddau o lathau ar y dde.
 • Mae digonedd o le i barcio, gyda tri lle wedi’u marcio ar gyfer gyrwyr anabl yn agos at y fynedfa.

Teithio o Gasnewydd, Bryste a.y.b.

 • Gadewch yr M4 yng nghyffordd 29, a dilynwch yr A48 tuag at De a Dwyrain Caerdydd
 • Parhewch ar hyd yr A48 am nifer o filltiroedd
 • Anwybyddwch yr arwyddion ar gyfer gwahanol rannau o Gaerdydd
 • Byddwch yn gweld Ysbyty Prifysgol Caerdydd ar y dde (fe fyddwch yn agos at ran o’r ffordd ddeuol sydd â chyfyngiadau cyflymder isel)
 • Ar ôl peth amser fe fyddwch yn mynd heibio Tesco mawr ar y chwith, ac wedyn heibio UWIC (Prifysgol) ar y dde
 • Cadwch yn y lôn ar y dde, ond yn syth ymlaen
 • Parhewch yn syth nes i chi weld arwyddion ar gyfer Y Tyllgoed (Fairwater) a Sain Ffagan (St Fagans)
 • Byddwch hefyd yn gweld arwyddion brown ar gyfer yr Amgueddfa Werin a Llethr Sgïo Caerdydd.
 • Trowch i’r dde i ffwrdd o’r A48 i fewn i Heol Waungron sy’n newid i mewn i St Fagan’s Road
 • Parhewch o dan bont a heibio gorsaf drên Parc Waungron ar y chwith
 • Parhewch yn syth nes i chi ddod at groesffordd “Fairwater Green”
 • Byddwch yn gweld tafarn y “Fairwater” ar y chwith
 • Trowch i’r chwith i lawr Lôn Cartwright
 • Parhewch hyd at ddiwedd yr heol
 • Trowch i’r dde i fewn i Heol Bwlch
 • Mae Sbectrwm ar ôl yr ail droad ar y dde.
 • Mae digonedd o le i barcio, gyda tri lle wedi’u marcio ar gyfer gyrwyr anabl yn agos at y fynedfa.

Mae'r sylwadau wedi cau.