Cysylltwch â ni

Trwy’r post:

Celfyddydau Anabledd Cymru
Sbectrwm
Heol Bwlch
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3EF

Ffôn a Ffôn Testun:

029 2055 1040

Ebost:

post@dacymru.com

Os hoffech drefnu rhodd, cysylltwch â’r swyddfa neu danfonwch siec yn daladwy i Gelfyddydau Anabledd Cymru.

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym ni wedi darparu cyfarwyddiadau manwl i’n swyddfa yng Nghaerdydd yn ogystal â dolen i fap o’n lleoliad trwy safle Multimap.

Mae'r sylwadau wedi cau.