Amdanom Ni

Ein Cenhadaeth

Cred Celfyddydau Anabledd Cymru fod gan Bobl Anabl a Phobl Byddar gyfraniad cyffrous a gwerthfawr i’w wneud i’r celfyddydau yng Nghymru.

Rydym yn ymroddedig i gydweithio gydag unigolion a mudiadau i ddathlu amrywiaeth celfyddyd a diwylliant Pobl Anabl a Phobl Byddar, a datblygu cydraddoldeb ar draws pob ffurf ar gelfyddyd.

Beth ydym yn ei wneud

  • Creu mwy o gyfleoedd lle gall Pobl Anabl a Phobl Byddar ddatblygu eu sgiliau yn y celfyddydau
  • Codi proffil celfyddydau gan Bobl Anabl a Phobl Byddar
  • Gweithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill ar brosiectau sy’n ymwneud â’r celfyddydau
  • Rhoi cyngor ar faterion sy’n ymwneud ag anabledd a’r celfyddydau
  • Gwasanaeth ymgynghori ynghylch datblygu polisi
  • Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd yn benodol ar gyfer y celfyddydau
  • Cyhoeddiad rheolaidd; Be’ Sy’ ‘Mlaen (What’s On)

Mae'r sylwadau wedi cau.