Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau

Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau


10.30 am – 4.30 pm Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Canolfan Ysgrifennu T
ŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Cost mynediad am y diwrnod yn cynnwys cinio: £6
Llety ar gael am bris rhesymol. Cysylltwch â ni os oes diddordeb.

Ymunwch â Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am ddiwrnod o sgyrsiau a chyflwyniadau dwyieithog gan arbenigwyr am rôl y celfyddydau yn y maes iechyd a llesiant. Bydd y diwrnod yn gyfle i wrando a dysgu yng nghwmni siaradwyr gwadd o feysydd celfyddydol amrywiol sy’n arbenigo mewn gweithio â phobl sy’n byw â dementia. Bydd hefyd digon o gyfle i drafod dros baneidiau a thros ginio.

Ymysg y siaradwyr y bydd Beti George, cyflwynydd radio ag ymgyrchydd diflino dros wella’r gofal sydd ar gael i unigolion sy’n byw â dementia. Ym mis Ebrill 2018 enillodd Beti wobr yng Ngwobrau Teledu a Ffilm Rhyngwladol New York Festivals am ei gwaith ar y rhaglen ddogfen Beti and David: Lost for Words oedd yn rhoi cip o’i bywyd yn gofalu am ei chymar, David.

Siaradwr arall fydd John Killick a fu’n barddoni gyda phobl sy’n byw â dementia ers 24 mlynedd. Lluniodd wyth cyfrol o gerddi o’r gwaith hwn sydd yn archwilio creadigrwydd a chyfathrebu yng nghyd-destun byw â dementia.

Bydd y bardd a’r dramodydd Patrick Jones yn ymuno â ni ac yn rhannu ei brofiadau o weithio fel ymarferydd cyson gyda phobl â dementia. Ef oedd awdur y ddrama Before I Leave, cynhyrchiad National Theatre Wales, sydd yn sôn am gôr i bobl sy’n byw â dementia wedi ei seilio ar straeon gwir. Bydd y cynhyrchiad yn ymddangos fel ffilm yn fuan.

Bydd hefyd cynrychiolwyr o Ffrindiau Dementia, cynllun gan y Gymdeithas Alzheimer, yn cynnal sesiwn ar ehangu ein dealltwriaeth ni o fyw gyda’r cyflwr.

 

Byddwn yn neilltuo awr yn y prynhawn ar gyfer Fforwm Agored, sef cyfle i unrhyw un siarad am y pwnc dan sylw. Bydd croeso i chi roi cyflwyniad byr, sgwrs, neu gynnal gweithdy 20 munud o hyd ynglŷn â’ch profiadau o weithio ym maes dementia a’r celfyddydau. Cysylltwch â ni i drafod eich syniad os oes diddordeb gennych: [email protected]

Mae’r diwrnod wedi ei anelu at unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant, gwaith ymchwil yn y maes dementia a mwy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 522811 neu ebostio [email protected]

 

Dementia and the Arts: A Day of Discussion

Dementia and the Arts: A Day of Discussion

10.30 am – 4.30 pm Saturday 16 June 2018
T
ŷ Newydd Writing Centre, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Price (including lunch): £6

 

Accommodation is also available for a reasonable price: please contact us if interested. 

Simultaneous translation available for all Welsh-language discussions

Join Literature Wales at the Tŷ Newydd Writing Centre for a bilingual day of discussion and presentations by experts in the field of arts for health and wellbeing. It will be an opportunity to listen and learn in the company of guest speakers from many different art disciplines who specialize in working with people living with dementia. There will also be plenty of opportunity to discuss and deliberate over lunch.

Speakers will include John Killick who has been writing poetry with people with dementia for 24 years, with eight books of poetry emerging from this work and six books on communication and creativity in dementia.

Beti George, a BBC Radio Cymru presenter and a tireless campaigner for better care for people living with dementia who will also share her experiences following the broadcasting of her BBC documentary in 2017 exploring her life caring for her partner, Beti and David: Lost for Words.

Poet and dramatist Patrick Jones will join us to share his experiences of unleashing stories, memories and poems for those living with dementia. He is the author of Before I Leave, a National Theatre Wales production about a choir for people living with dementia – based on real stories. The production will soon be adapted to film.

Gwion Hallam will also discuss his work in care homes, and will talk about the creative impact the work has had on his own writing as a poet.

We’ll reserve an hour in the afternoon for an Open Forum, a chance for anyone to speak about the subject. You’re welcome to give a short presentation or a talk, or a 20 minute workshop using your experience of working in the dementia and arts sector. Please contact us to discuss your idea if you’re interested to reserve a slot: [email protected]

The day is suitable for anyone interested in the arts, health and wellbeing, dementia research and more. For more information, contact us by phoning 01766 522811 or by emailing [email protected]

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK MANAGER

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK MANAGER

Based: Cardiff        Terms: Full time    Salary: £30,750 subject to experience, plus pension

Ffilm Cymru Wales is looking for a driven and creative individual to manage the BFI Welsh Talent Network, aimed at identifying and supporting talented writers, directors and producers born or based in Wales at the start of their careers. They should be able to provide hands-on as well as structural support for filmmakers, shaping practical talent initiatives and events and forging relevant partnerships if required. They should enjoy working as part of a wider team dedicated to developing a diverse, sustainable and inspiring film sector in Wales.

Read the full job description here.

 

SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH TALENT CYMRU BFI

SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH TALENT CYMRU BFI

Sail: Caerdydd      Termau: Llawn amser

Cyflog: £30,750 amodol ar brofiad, yn ogystal â phensiwn

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i reoli’r Rhwydwaith Talent Cymru BFI, wedi’u hanelu at nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus a anwyd, neu wedi’i seilio, yng Nghymru ar ddechrau eu gyrfaoedd. Dylent fod yn gallu darparu cymorth ymarferol â strwythurol ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau, llunio mentrau talent a digwyddiadau ymarferol a chreu partneriaethau perthnasol os yn ofynnol. Dylai eu bod yn mwynhau gweithio fel rhan o’r tîm ehangach ar gyfer datblygu sector ffilm ysbrydoledig amrywiol a chynaliadwy yng Nghymru.

 

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

 

DAC – Gwahoddiad Agored

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn gwahodd artistiaid, ymarferwyr creadigol a gwneithurwyr i gyfarfod rhwydwaith artistiaid CAC

Theatr Clwyd Wyddrug. 15ed Mai  2018 12-2yp 

Byddwn yn croesawu’r talent anhygoel o Ogledd Cymru,  y cerflunydd Nick Elphick a fydd yn siarad gyda artistiaid am ei yrfa, ei lwyddiannau, sialensiau bod yn artist efo dislecsia difrifol a’i daith bersonol gyda iechyd meddwl. 

Bydd hyn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond rhaid archebu lle i fynychu. Cysylltwch â  Lowri-Mair Owen, Swyddog Rhanbarthol Gogled Dwyrain CAC

Rydym yn awgrymmu eich bod yn archebu lle yn fuan gan ein bod yn rhagweld bydd y digwyddiad hyn yn boblogaidd dros ben. 

Am fanylion pellach, cysylltwch â [email protected]

DAC North East Wales Network Group meeting – an open invitation

Disability Arts Cymru cordially invite Artists, Creative Practitioners & Makers to the next DAC Regional Network Meeting 

Theatre Clwyd – Haydn Reece Suite, 15th May 2018, 12-2pm

We will be welcoming North Wales’s extraordinary talent,  sculptor, Nick Elphick who will give a candid account of his career success to date and, explore the challenges of being an artist  with severe dyslexia as well as his personal journey with mental health. 

This event is free of charge but booking is necessary.  To book your place at this event, please contact Lowri-Mair Owen DAC Regional Officer for North East Wales. 

We strongly recommend you book a space as soon as possible as we anticipate this will be a very popular event.   For more information contact [email protected]

 

Buzz-AH!’s annual show “Now That’s What We Call Buzz-AH!”

Buzz-AH!’s annual show “Now That’s What We Call Buzz-AH!” 

We will take you on a journey through the West End onto Broadway and leave you  feeling good.  Buzz-AH! promotes Inclusion for people with and without disabilities.   Come and see this award winning charity bringing  fun, laughter and joy to the stage with their amazing Show. 

7.30pm on the 3rd and 4th July 2018 at Theatr Clwyd.

Tickets available online www.theatrclwyd.com or at Theatr Clwyd’s Box Office on 01352 701521

 

Youth Arts Cymru Network

Casgliad 2018

28th – 29th April

Wales Millennium Centre, Cardiff

Casgliad 2018 is created by inspiring and leading practitioners from Wales and the UK – 20 Stories HighCardboard CitizensYoung IdentityOperasonicMess up the MessCommon Wealth TheatreValleys KidsWelsh National OperaFioWales Millennium Centre and Jukebox.

Connect with the YANC network, and find out what’s coming up including RawFfest, Wales Youth Arts Festival.

Casgliad 2018 welcomes youth arts practitioners, emerging artists, students and anyone interested in a vibrant future for this essential sector.

Download E-Flyer here

View BSL flyer below

Venue: Wales Millennium Centre, Bute Pl, Cardiff Bay CF10 5AL

Booking: Tickets range from £5 – £60. Discounts for concessions and YANC members. Day and weekend tickets available. Please note this event is for those aged 18 and over.

Access: Casgliad is for everyone. Casgliad will be bilingual, wheelchair-accessible, and captioned for those who are Deaf and Hard of hearing. Contact YANC to book requirements prior to event.

Just booking a day ticket?

Cannot come for exciting ride of two days? The Casgliad programme is spread out over the weekend, so here is a rough guide to who is doing what on each day, to help you buy a one day ticket that feels right for you –

Saturday 28 April – Includes masterclasses, workshops, and discussion with 20 Stories High (Liverpool), Cardboard Citizens (London), and Youth Arts Network Cymru members including FioMess up the Mess, and Valleys Kids, as well as some surprise showcase performances. There is also an additional option of an evening social out in the bright lights of Cardiff!

Sunday 29 April – Includes masterclasses, workshops, and discussion with Young Identity (Manchester), as well as a focus on Welsh practice with a diverse range of Welsh companies and practitioners including Jukebox Collective(Dance), Common Wealth Theatre, Pete Duncan (Circus and Trainer), Operasonic (Music) and Rabab Ghazoul (Visual Arts). Youth Arts Network Cymru members will also be running creativity exchange sessions for artists to share practice and get hands on trying new ideas.

For booking,further details and for the BSL flyer please go here

Re-Live

Belonging

Opening tomorrow!

Thursday 26th April 2pm and 7.30pm

Chapter Arts Centre, Cardiff

Following sell-out performances in 2016, and its storming success at the Wales Theatre Awards (winning Best Actor for Llion Williams and Best Director for Peter Doran), Belonging makes a triumphant return to the stage.

Written by Karin Diamond (nominated for Best Playwright, Wales Theatre Awards), Belonging follows the lives of two families as they discover that love and laughter don’t stop because of dementia.

Don’t miss one of the most powerful and uplifting plays of the year, with performances that will make you laugh and cry in equal measure.

Due to generous support from the Arts Council of Wales, ticket prices for this production are available for just £10. 

Touring nationwide between April and June 2018: Please click on the theatre and follow the link.

Chapter Arts Centre – 26th – 5th May Cardiff

Chapter BSL performances: 1st May 2pm & 3rd May 7.30pm

Torch Theatre – 10th – 12th May Milford Haven

Theatr Clwyd – 15th – 19th May Mold

Theatr Clwyd BSL performance: 17th May 7.45pm

Taliesin Arts Centre – 23rd – 25th May Swansea

Taliesin BSL performances: 24th May 2pm & 7.30pm

Borough Theatre – 6th June Abergavenny