Mis: Ebrill 2018

Helfa Gelf

Arloesi Pontio Innovation Fel rhan o’n rhaglen hyfforddi ac arddangos, ac yn ymateb i arddangosfa a seminar boblogaidd Edge yn Arloesi Pontio Innovation fis Tachwedd diwethaf, …

Helfa Gelf Read More »

Sinimon

Sinema Symudol Ynys Mon Beth yw Sinema Symudol? Hoffai eich cymuned chi hostio SiniMon? Eisiau gwybod mwy am sut all SiniMon fod o fudd i’ch cymuned? …

Sinimon Read More »

Helfa Gelf

Galwad Agored Helfa Gelf/Stiwdio Maelor Gwahoddiad i bob artist sy’n aelod o Helfa Gelf 2018 i wneud cais am breswylfa yn Stiwdio Maelor, Corris, Gwynedd SY20 …

Helfa Gelf Read More »

Scroll to Top