Mess Up The Mess – Bibbidi Bobbidi Baubles!

Cabarét Nadoligaidd!

Nos Sadwrn 16 Rhagfyr 7.30yh
Dydd Sul 17 Rhagfyr 14.30yp
Theatr y Glowyr, Rhydaman

 

Crëwyd gan bobl ifanc Mess Up The Mess, law yn llaw â Dick Johns a Llinos Mai.

Dylech ddisgwyl yr annisgwyl, straeon tylwyth teg ychydig yn wahanol i’r rhai yr oeddech yn eu cofio, cymeriadau cyfarwydd â gwawr gyfoes, caneuon, symud, hud, lledrith a digonedd o anhrefn ar hyd y daith! Dewch i ddechrau ar eich tymor Nadoligaidd a pharatowch i gael eich difyrru yn arddull Mess Up The Mess!

Tocynnau
Pob consesiwn (yn cynnwys pobl ifanc dan 25) £5
Pris llawn £8

Swyddfa docynnau 0845 2263510

Prynnwch nawr
www.theatrausirgar.co.uk

 

Mencap Cymru – Ein Rhydwaithiau Cymdeithasol

Oes gennych ddiddordeb mewn pobl a hanes cymdeithasol?

Dewch draw i ddarganfod mwy am Ein Rhwydwaithiau Cymdeithasol

 

Mae ein Rhwydwaithiau  Cymdeithasol yn brosiect a ariennir gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n casglu straeon am gyfeillgarwch a pherthnasoedd gan bobl ag anabledd dysgu rhwng 18 a 25 oed a dros 45 sy’n byw yng Nghymru.

Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn agweddau  amrywiol ar y prosiect 3 blynedd hwn. Dewch i gyfarfod  â ni i ddarganfod mwy:

DYDD SADWRN 9 RHAGFYR 11.30am

STORIEL, Ffordd Gwynedd, Bangor.

Darganfyddwch fwy:

Gwefan: www.mencap.org.co/volunteering

E-bost: volunteering@mencap.org.uk

Ffôn: 029 2074 7588

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru – Wrecsam

Voluntary Arts WalesCreadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd:
Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017, Wrecsam

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn. Darperir lluniaeth.

Lleoliad: Oriel Wrecsam, 11 Stryd Caer, Wrecsam LL13 8BE
Amser: 10:30 – 15:30
Archebu: Archebwch trwy e-bostio gareth@vaw.org.uk gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt, gan nodi pa sesiwn / sesiynau y byddwch chi’n eu mynychu, ac os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Iaith: Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Rhowch wybod i ni os hoffech gyfrannu yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Gareth Coles ar 07833 580 313 neu e-bostiwch gareth@vaw.org.uk.

Am fanylion bellach https://www.voluntaryarts.org/creadigwrydd-bob-dydd-egwyddorion-ansawdd 

Pontio – Bangor

Little Wolf gan Lucid Theatre

Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor

Sadwrn 25 Tachwedd  7.30 y.h

 

 

Archwiliad dwys, swreal a gonest o gwpl sy’n gorfod wynebu eu hofn mwyaf. Ysbrydolwyd gan Little Eyolf gan Henrik Ibsen, ac mae’n fersiwn gyfredol o ddrama fodern sy’n glasur.

Bydd capsiwn yn cael ei ddangos ar sgrin yn ystod y perfformiad ar ochr y llwyfan

Archebwch nawr

Galeri Caernarfon

Its a Wonderful Life

Dangosiad hamddenol:

Dementia gyfeillgar

Dydd Mawrth  –  Rhagfyr 19 2017  am 2 o’r gloch

 

Cyfle i fwynhau ffilm heb boeni am wneud swn na symud o gwmpas…

Cewch ganu, sgwrsio, dawnsio a cherdded mewn ac allan o’r sinema fel y mynoch yn y angosiad yma.

Bydd lefel y sain yn is na’r arfer a ychydig o olau ymlaen yn y theatr trwy gydol y ffilm.

£4 (yn cynnwys paned o de)  Gofalwyr am ddim

Am wybodaeth :   01286 685222

galericaernarfon.com

 

 

Helfa Gelf

Exhibitions

Helfa Gelf is hosting a number of exhibitions during November.

Y Capel

Castle St, Llangollen LL20 8NU

03 November – 16 December  2017

A collection of work by Helfa Gelf artists across North Wales at Llangollen’s Y Capel in partnership with Helfa Gelf Art Trail.

Andrew Coomber | Catherine T Parry | Gill Collier | Gill Crozier | Gill Ellison | Janie McLeod | Pauline Jordan | Phillippa Jacobs | Emma-Jayne Holmes | Sarah Kearsley-Wooller | Mike Flory | Carol Downes

The exhibition is curated by Gillian Owens of North Wales Tourism

Private view – Friday 10th November 2-4pm

 

In-Sight 13

Mostyn Gallery Café

12 Vaughan Street, Llandudno LL30 1AB

17 October 2017 – 28 January 2018

A new collection of work by artists from North Wales in MOSTYN Gallery Cafe at MOSTYN, in partnership with Helfa Gelf Art Trail.

 Jan Garner | Angie Hoopert | Andrew Smith | John Smout | Catherine Taylor Parry | Katy Mai Webster

The exhibition is curated by Barry Morris.

Private view – Friday 17th November 6:30pm

 

Helfa Gelf + Blind Veterans UK @ Venue Cymru

Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB

22nd October – 31 December 2017

Work created by Blind Veterans UK users during a week long residency with Luned Rhys Parri. Created wonderful unique 3D self portrait work. Also exhibiting original pieces by Luned.

Private View – TBC

EDGE @ Pontio, Bangor

The White Box, Pontio, Bangor University Deiniol Road, Bangor LL57 2TQ

4th – 26th November 2017

An exhibition of work created using Pontio Innovate’s digital media facilities. Works by Sonja Benskin Mesher,  Jess Bugler, Ruth Counsins, Matthew Day and Sarah Holyfield

For further information, visit our website:

https://helfagelf.co.uk

Oriel Wrecsam

Cwrdd â’r Gwneuthurwr Printiau // Meet the Print Maker                                                  

Tara Dean gyda  Andrew & James Story (Swondonkey)

8/11/2017   Am Ddim

 

Mae’n rhaid archebu lle, i wneud hynny cysylltwch â:
oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk 
01978 292093

Oriel Wrecsam mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol 

Ymunwch a ni ar gyfer noson o drafod ac arddangosiadau gan yr artistiaid Tara Dean a Swondonkey (sef y gwneuthurwyr printiau James ac Andrew Story).
Bydd y drafodaeth hon yn ysgogi’r meddwl ac yn amlygu crefft unigryw’r artistiaid. Bydd cyfle hefyd i ddysgu technegau newydd, dysgu mwy am eu crefft unigol a phrynu eich print eich hun*
Gostyngiad o 10% i bawb sy’n bresennol ar y noson
*Detholiad o brintiau ar gael dan y cynllun CollectorPlan

Helfa Gelf – Hyfforddiant

HYDER i Bobl Greadigol
gweithdai ar-lein gyda Susan Mumford,Be Smart About Art
Pa rôl mae hyder, neu ddiffyg hyder, yn ei chwarae yn eich gyrfa greadigol chi? I lawer o bobl, mae’n rhwystr sy’n mynd yn y ffordd o hyd ac o hyd.
Dates of LIVE sessions, 8-9.30pm: 
Dydd Mercher  1 Tachwedd

Dydd Mercher  15 Tachwedd

Dydd Mercher 29 Tachwedd
Mwy o wybodaeth:http://www.besmartaboutart.com/blog/330/the-results-are-in-confidence-for-creatives-what-hurts-what-helps
Disgownt o 85% i aelodau Helfa GelfCysylltwch â katie@helfagelf.co.uk

Sgwrs a thaith i artistiaid – YMYL
Dydd Llun 13 Tachwedd @ Pontio Innovations lefel 2. 
Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eich gwaith creadigol trwy gyfrwng technoleg, bydd hwn yn ddiwrnod delfrydol i chi.

I gyd-fynd ag arddangosfa YMYL Helfa Gelf yn y whiteBOX yn Pontio, bydd yna ddiwrnod hyfforddi pan gaiff cyfranogwyr gyfle i gymryd rhan mewn taith drwy’r arddangosfa wedi’i harwain gan artistiaid. Bydd artistiaid y sioe yn siarad am eu gwaith ac am y potensial sydd gan dechnoleg ddigidol newydd i ysgogi gweledigaethau artistig ac i ddatblygu gwaith creadigol. Dilynir hyn gan daith dywysedig o ‘Fab Lab’ Arloesi Pontio a fydd yn cynnwys arddangosiadau o’r dechnoleg ddiweddaraf.  
Bwcio’n hanfodol :https://www.eventbrite.co.uk/e/artist-talk-and-tour-edge-ymyl-sgwrs-a-thaith-i-artistiaid-tickets-38835237240

Rôl esblygol y curadur
Dydd mercher 15 Tachwedd, MOSTYN, Llandudno
Mae Helfa Gelf yn falch iawn o fod wedi trefnu cyflwyniad unigryw i’r arddangosfeydd newydd yn Oriel MOSTYN, lle gallwch chi ddysgu am y penderfyniadau curadurol sydd eu hangen er mwyn trefnu’r arddangosfeydd a dysgu am rôl esblygol y curadur.
Mwy o wybodaeth & tocynnau:
https://www.eventbrite.co.uk/e/evolving-role-of-the-curator-rol-esblygol-y-curadur-mostyn-tickets-38837923274

Cyngor Gwynedd

Dawnsio DementiaGo

Buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn rhannu’r wybodaeth am sesiwn newydd ‘Dawnsio DementiaGo’ fydd yn cael ei redeg dydd Llun cyntaf ym mhob mis yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon. Mae croeso cynnes i fobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr neu unrhyw un efo diddordeb cadw’n heini a chymdeithasu trwy ddawnsio. Mae’r sesiynau yn cael ei ddarparu gan ddawnswraig arbenigol all arwain a chefnogi pobl o bob gallu i symyd i wahanol cerddoriaeth. Bydd cyfle i fwynhau sgwrs a phanad yn ystod y sesiwn.

Dawnsio DementiaGo 

Canolfan Hamdden Arfon 

Dydd Llun   2:00-4:00pm 

£2.00 :-

06/11/2017

04/12/2017

08/01/2018

05/02/2017

05/03/2017

Diolch o galon am eich cydweithrediad, cysylltwch yn ôl a mi os ydych angen mwy o wybodaeth

Emma Quaeck
Rheolwr Prosiect DementiaGo 

Canolfan Hamdden Glaslyn, Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW

Tel: 01766 510932 / 07768 988095