Mess Up The Mess – Bibbidi Bobbidi Baubles!

Cabarét Nadoligaidd!

Nos Sadwrn 16 Rhagfyr 7.30yh
Dydd Sul 17 Rhagfyr 14.30yp
Theatr y Glowyr, Rhydaman

 

Crëwyd gan bobl ifanc Mess Up The Mess, law yn llaw â Dick Johns a Llinos Mai.

Dylech ddisgwyl yr annisgwyl, straeon tylwyth teg ychydig yn wahanol i’r rhai yr oeddech yn eu cofio, cymeriadau cyfarwydd â gwawr gyfoes, caneuon, symud, hud, lledrith a digonedd o anhrefn ar hyd y daith! Dewch i ddechrau ar eich tymor Nadoligaidd a pharatowch i gael eich difyrru yn arddull Mess Up The Mess!

Tocynnau
Pob consesiwn (yn cynnwys pobl ifanc dan 25) £5
Pris llawn £8

Swyddfa docynnau 0845 2263510

Prynnwch nawr
www.theatrausirgar.co.uk

 

Llenyddiaeth Cymru -lleoliad gwaith llawn amser

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (lleoliad gwaith llawn amser, wedi’I dalu)

 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig lleoliad gwaith llawn amser wedi’i dalu am dymor penodol o flwyddyn (£17,095 y flwyddyn) i raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Ysgoloriaeth sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion o 2015, 2016 a 2017 a dderbyniodd grant cynhaliaeth lawn trwy gydol eu cwrs gradd. Does dim angen profiad blaenorol a chroesawn geisiadau fideo.

Dyma rôl newydd yn pontio rhwng ein timoedd Datblygu a Chyfathrebu, gan gryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech anfon y wybodaeth ymlaen at eich alwmni a’ch cydweithwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i ymgeisio, ar gael yma: http://www.llenyddiaethcymru.org/about/swyddi-gwag/swyddog-datblygu-chyfathrebu/

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Galwad am geisiadau

 

 

Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o’r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. 

Rydym yn awr yn gwahodd artistiaid proffesiynol a’r rhai hynny sy’n astudio celf * i gyflwyno ceisiadau o waith diweddar er mwyn cael eu hystyried ar gyfer yr arddangosfa, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 23 Mehefin a 5 Medi 2018. Does gan ODO18 ddim thema na chyfyngiadau daearyddol. (*Mae myfyrwyr 18 oed a hŷn, sy’n astudio cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig yn y celfyddydau gweledol, yn gymwys i wneud cais.)

 

Gwobrau

Enillydd cyffredinol yr arddangosfa: £1000 + sioe unigol yn 2019

Enillydd y wobr i fyfyrwyr: £500

Enillydd Gwobr Dewis y Bobl £250

 

Panel Dethol:

Matthew Collings, beirniad celf, ysgrifennydd, darlledwr ac artist

Sacha Craddock, beirniad celf a churadur

Jane Simpson, artist a sylfaenydd Galerie Simpson Abertawe

Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr, Oriel Davies

Alex Boyd Jones, Curadur, Oriel Davies

 

Dyddiad cau

5pm, Dydd Llun 12 Chwefror 2018

 Gwneud cais

I gael manylion llawn a ffurflen gofrestru:

www.orieldavies.org/cy/open2018

Anfonwch ymholiadau i open2018@orieldavies.org neu ffoniwch 01686 625041

 

 

Galeri Caernarfon

Its a Wonderful Life

Dangosiad hamddenol:

Dementia gyfeillgar

Dydd Mawrth  –  Rhagfyr 19 2017  am 2 o’r gloch

 

Cyfle i fwynhau ffilm heb boeni am wneud swn na symud o gwmpas…

Cewch ganu, sgwrsio, dawnsio a cherdded mewn ac allan o’r sinema fel y mynoch yn y angosiad yma.

Bydd lefel y sain yn is na’r arfer a ychydig o olau ymlaen yn y theatr trwy gydol y ffilm.

£4 (yn cynnwys paned o de)  Gofalwyr am ddim

Am wybodaeth :   01286 685222

galericaernarfon.com

 

 

Helfa Gelf

Arddangosfeydd

Mae Helfa Gelf wedi trefnu nifer o arddangosfeydd drwy mis Tachwedd:

Y Capel

Stryd Castell, Llangollen LL20 8NU

03 Tachwedd – 16 Rhagfyr 2017

Detholiad o waith gan artistiaid Helfa Gelf o ledled Gogledd Cymru yn Y Capel mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf Art Trail.

Andrew Coomber | Catherine T Parry | Gill Collier | Gill Crozier | Gill Ellison | Janie McLeod | Pauline Jordan | Phillippa Jacobs | Emma-Jayne Holmes | Sarah Kearsley-Wooller | Mike Flory | Carol Downes

Mae’r arddangosfa hwn wedi’u guradu gan Gillian Owens o Twristiaeth Gogledd Cymru

Agoriad – Dydd Gwener 10fed o Dachwedd 2-4yh

 

Cipolwg 13

Oriel Mostyn Caffi

12 Stryd Vaughan, Llandudno LL30 1AB

17 Hydref – 28 Ionawr 2018

Detholiad ardderchog arall o waith gan artistiaid o Ogledd Cymru yn y caffi y tymor hwn ym MOSTYN, mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf Art Trail.

Jan Gardner | Angie Hoopert | Andrew Smith | John Smout | Catherine Taylor Parry | Katy Mai Webster

Mae’r arddangosfa wedi’u guradu gan Barry Morris.

Agoriad – Dydd Gwener 17 Tachwedd 6:30yh

 

Helfa Gelf + Blind Veterans UK @ Venue Cymru

Venue Cymru, Y Promenad, Llandudno LL30 1BB

22 Hydref – 31 Rhagfyr 2017

Gwaith wedi’i creu gan defnyddwyr BLind Veterans UK Llandudno yn ystod wythnos o breswyliad gyda’r artist Luned Rhys Parri. Darnau 3D unigryw hyfryd wedi’u creu. Mae darnau o waith greiddiol gan Luned arddangos hefyd.

Agoriad – I’w gadarnhau

 

YMYL @ Pontio, Bangor

Y Bocs Gwyn, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ

4ydd – 26ain o Dachwedd 2017

Arddangosfa o waith wedi’u creu gan ddefnyddio cyflwystherau digidol Arloesi Pontio. Gwaith gan Sonja Benskin Mesher,  Jess Bugler, Ruth Counsins, Matthew Day and Sarah Holyfield

Am rhagor o wybodaeth / ewch i’n gwefan:

https://helfagelf.co.uk

Helfa Gelf

Exhibitions

Helfa Gelf is hosting a number of exhibitions during November.

Y Capel

Castle St, Llangollen LL20 8NU

03 November – 16 December  2017

A collection of work by Helfa Gelf artists across North Wales at Llangollen’s Y Capel in partnership with Helfa Gelf Art Trail.

Andrew Coomber | Catherine T Parry | Gill Collier | Gill Crozier | Gill Ellison | Janie McLeod | Pauline Jordan | Phillippa Jacobs | Emma-Jayne Holmes | Sarah Kearsley-Wooller | Mike Flory | Carol Downes

The exhibition is curated by Gillian Owens of North Wales Tourism

Private view – Friday 10th November 2-4pm

 

In-Sight 13

Mostyn Gallery Café

12 Vaughan Street, Llandudno LL30 1AB

17 October 2017 – 28 January 2018

A new collection of work by artists from North Wales in MOSTYN Gallery Cafe at MOSTYN, in partnership with Helfa Gelf Art Trail.

 Jan Garner | Angie Hoopert | Andrew Smith | John Smout | Catherine Taylor Parry | Katy Mai Webster

The exhibition is curated by Barry Morris.

Private view – Friday 17th November 6:30pm

 

Helfa Gelf + Blind Veterans UK @ Venue Cymru

Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Crescent, Llandudno LL30 1BB

22nd October – 31 December 2017

Work created by Blind Veterans UK users during a week long residency with Luned Rhys Parri. Created wonderful unique 3D self portrait work. Also exhibiting original pieces by Luned.

Private View – TBC

EDGE @ Pontio, Bangor

The White Box, Pontio, Bangor University Deiniol Road, Bangor LL57 2TQ

4th – 26th November 2017

An exhibition of work created using Pontio Innovate’s digital media facilities. Works by Sonja Benskin Mesher,  Jess Bugler, Ruth Counsins, Matthew Day and Sarah Holyfield

For further information, visit our website:

https://helfagelf.co.uk

Cyngor Celfyddydau Cymru yn Skills Cymru 2017

Venue Cymru, Llandudno, 4 Hydref 2017, 5-7pm

Motorpoint Arena, Caerdydd, 11 Hydref 2017, 4-6.30pm 

Yr wythnos hon byddwn ni yn Llandudno ar gyfer Skills Cymru. Os ydych chi yno hefyd, dewch i ddweud ‘helo’. Pleser o’r mwyaf inni yw cael cwmni Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand, ar y stondin ynghyd â Mr Phormula a Little Light Company yn yr ardal Get Skilled. Galwch draw i gael gwybodaeth a chyfle i gymryd rhan mewn barddoniaeth bync, celfyddyd ddigidol a bît-bocsio.

 

Yr wythnos ganlynol byddwn ni yng Nghaerdydd ar gyfer Skills Cymru lle bydd gennym fwy o dalentau ysbrydoledig a chreadigol yn ymuno gyda ni. Yn eu plith bydd perfformiadau gwych a gweithdai pypedau gyda Familia De La Noche, cyfle i greu ffilm fer iawn yn ein ciosg Slo-Mo gyda Storm and Shelter, cyfle i wneud breichled gyda’r gemydd arobryn Karen Dell’Armi, a chreu darn prydferth o decstilau gyda Laura Thomas. Bydd yr ardal Get Skilled yn sicr o fod yn boblogaidd iawn!

 

Byddwn ni a’r unigolion creadigol proffesiynol yn fwy na pharod i siarad â chi am yrfaoedd yn y sector creadigol. Felly holwch gwestiynau dirifedi a rhoi cynnig ar un o’r sgiliau!

 

Mae’n rhaid cael tocynnau i fynychu’r digwyddiad, ond maent yn rhad ac am ddim. Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at  bobl ifainc 15-18 oed, eu hathrawon a’u rhieni.

 

I gloi, dyma air o gyngor gan yr awdur Sophie McKeand:

 

 

“Peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to a pheidiwch â sefyll yn eich unfan. Parhewch i ymdrechu ac esblygu a dysgu caru mannau rhyfedd eich creadigrwydd. Nid oes raid ichi ffitio i mewn yn unlle, cofiwch.”

LLAWN05

 

Penwythnos Celfyddydau Llandudno 15-17 Medi

 

 

Mae LLAWN yn ŵyl gelfyddydol ddi-dâl sy’n dathlu ac yn archwilio Llandudno drwy gelfyddyd, arteffactau, sain, comedi, perfformiadau a chyfranogiad. Drwy gydol y penwythnos gallwch archwilio’r gweithiau hyn mewn gofodau anarferol a lleoedd annisgwyl, gan gynnwys capeli Bedyddwyr; siopau gweigion; cynwysyddion llongau a’n Peiriannau Ymdrochi Fictorianaidd arbennig ni.

Penwythnos Celfyddydau rhad ac am ddim MOSTYN yw LLAWN, ac mae’n dychwelyd ar 15-17 Medi 2017. Cyfle i fwynhau digwyddiadau celfyddydol ym mhob cwr o’r dref – gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celfyddyd weledol, ffilm, gêmau, dawnsio a digonedd o bethau i’ch rhyfeddu. Yn LLAWN bydd cyfuniad o artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balŵns pinc yn llenwi’r lle ac yn rhoi cyfle i chi archwilio a mwynhau’r dref.

 

Am y rhaglen llawn cliciwch yma: http://www.llawn.org/programme-2/

Postiwyd hwn yn: News

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i thema’r Cryfach Gyda’n Gilydd:

Yr ydym am adlewyrchu teimladau ein haelodau DAC ynglŷn â hyn trwy farddoniaeth: ystyried y thema yn bersonol a / neu’n wleidyddol, er enghraifft: – perthnasoedd; Partneriaethau; Teuluoedd; Pŵer pobl gyda’i gilydd; Undod; Unplygrwydd neu mewn ymateb i Brexit a materion yn ymwneud â Mewnfudo.

 

 

 

 

 

Vivi Mari Carpelan – “The Alchemy of a Wedding”

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol CAC eleni. Os hoffech ddefnyddio’r arddangosfa fel ysbrydoliaeth, cymerwch olwg ar y gwaith yn http://www.disabilityartscymru.co.uk/gallery/dac-annual-exhibition-2017

Bydd dwy wobr o £50 yn cael eu rhoi, a chaiff rhai cerddi eu dewis i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
Y DYDDIAD CAU YW 20 HYDREF 2017
Y beirniaid yw Dominic Williams a Dr Sion Aled Owen.

Am manylion llawan cliciwch ar:https://www.dropbox.com/s/tdeagrt63pblr6w/Poetry%20comp%202017%20cym%20final.doc?dl=0

E bost  sue@dacymru.com   neu    post@dacymru.com

Ffon  02920551040