Be’ Sy’ ‘Mlaen

Galeri Caernarfon

Its a Wonderful Life Dangosiad hamddenol: Dementia gyfeillgar Dydd Mawrth  –  Rhagfyr 19 2017  am 2 o’r gloch   Cyfle i fwynhau ffilm heb boeni am wneud swn na symud o gwmpas… Cewch ganu, sgwrsio, dawnsio a cherdded mewn ac allan o’r sinema fel y mynoch yn y angosiad yma. Bydd lefel y sain yn is na’r arfer a ychydig…

Parhau i ddarllen »

Ynys Mon

Ynys Mon a Gwynedd Mind

Cyrsiau Newydd ym Mangor Byddwn yn cynnal dau gwrs ym Mangor ar gyfer pobl ifanc (14-18 oed) yn Ionawr 2018, ac mae croeso i unrhywun fynd ar un neu ddau o’r cyrsiau. Isod mae ychydig o wybodaeth am y cyrsiau Ymwybyddiaeth a Rheoli Pryder: • Cwrs Rheoli Pryder Dydd Mawrth, 4yh-6yh, cychwyn Ionawr 23, am 6 wythnos Mae ein cwrs 6…

Parhau i ddarllen »

Y Groes Goch Brydeining

Cydlynydd Gwasanaeth – Ynys Môn/Gwynedd  https://jobs.redcross.org.uk/tlive1_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d791332JWzo%1BU&WVID=624080007l&LANG=USA Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24th Tachwedd  2017 Dyddiad y cyfweliad:  1/12/17 Rheolwr Prosiect Gogledd a Chanolbarth Cymru Camau Cadarn  Ffon: 01745 828363 Y Groes Goch Brydeining, Ty’r Groes Goch, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, Conwy, LL22 8LJ https://www.youtube.com/watch?v=HK0ypbWkS8A

Parhau i ddarllen »

Helfa Gelf

Arddangosfeydd Mae Helfa Gelf wedi trefnu nifer o arddangosfeydd drwy mis Tachwedd: Y Capel Stryd Castell, Llangollen LL20 8NU 03 Tachwedd – 16 Rhagfyr 2017 Detholiad o waith gan artistiaid Helfa Gelf o ledled Gogledd Cymru yn Y Capel mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf Art Trail. Andrew Coomber | Catherine T Parry | Gill Collier | Gill Crozier | Gill…

Parhau i ddarllen »

Helfa Gelf

Exhibitions Helfa Gelf is hosting a number of exhibitions during November. Y Capel Castle St, Llangollen LL20 8NU 03 November – 16 December  2017 A collection of work by Helfa Gelf artists across North Wales at Llangollen’s Y Capel in partnership with Helfa Gelf Art Trail. Andrew Coomber | Catherine T Parry | Gill Collier | Gill Crozier | Gill…

Parhau i ddarllen »

Anabledd Cymru

Swyddog Prosiect Co-op Cymru dan gyfarwyddyd Dinasyddion (person anabl) (diffiniad) Cyfle am secondiad Cyfnod penodol:  hyd 30 Medi 2018 CGC 30 – 34 £25,727 – £28,922 35 awr yr wythnos Diddordeb? Ffon – 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun) e-bost info@disabilitywales.org, lawrlwythwch becyn o’n gwefan ar www.disabilitywales.org Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2017 Cyfweliadau: 7 Rhagfyr 2017 Mae’r…

Parhau i ddarllen »

Disability Wales: Anabledd Cymru

Swyddog Prosiect Co-op Cymru dan gyfarwyddyd Dinasyddion (person anabl) diffiniad) Cyfle am secondiad Cyfnod penodol:  hyd 30 Medi 2018 CGC 30 – 34 £25,727 – £28,922 35 awr yr wythnos Diddordeb? 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun, e-bost info@disabilitywales.org, lawrlwythwch becyn o’n gwefan ar www.disabilitywales.org Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2017 Cyfweliadau: 7 Rhagfyr 2017 Mae’r rôl hon…

Parhau i ddarllen »

National Theatre Wales 2

National Theatre Wales -Swyddog Cyswllt TEAM (Gorllewin Cymru)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn. Swyddog Cyswllt TEAM (Gorllewin Cymru)   Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.   Rydym yn chwilio am rywun sydd…

Parhau i ddarllen »

National Theatre Wales 2

National Theatre Wales Swyddog Cyswllt TEAM (Gogledd Cymru)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.   Swyddog Cyswllt TEAM (Gogledd Cymru)   Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.   Rydym yn chwilio am rywun…

Parhau i ddarllen »