Be’ Sy’ ‘Mlaen

Sherman Theatre

Rhaglen Cyfarwyddwyr JMK Cyflog: Mae bwrsariaethau ar gael   Mae Sherman Theatre ac Ymddiriedolaeth JMK yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer cam nesaf eu Rhaglen Gyfarwyddwyr, a gefnogir gan The Carne Trust, a fydd yn rhedeg o fis Ionawr 2018 tan ddiwedd y flwyddyn. Rydym yn chwilio am chwe chyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai a…

Parhau i ddarllen »

Mencap Cymru – Ein Rhydwaithiau Cymdeithasol

Oes gennych ddiddordeb mewn pobl a hanes cymdeithasol? Dewch draw i ddarganfod mwy am Ein Rhwydwaithiau Cymdeithasol   Mae ein Rhwydwaithiau  Cymdeithasol yn brosiect a ariennir gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n casglu straeon am gyfeillgarwch a pherthnasoedd gan bobl ag anabledd dysgu rhwng 18 a 25 oed a dros 45 sy’n byw yng Nghymru. Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan…

Parhau i ddarllen »

National Theatre Wales 2

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn. Cydymaith Castio  Bydd y Cydymaith Castio yn gweithio’n agos â phob un o Gyfarwyddwyr Llawrydd pob cynhyrchiad National Theatre Wales (NTW) a gyda Chyfarwyddwr Artistig  NTW er mwyn recriwtio’r actorion mwyaf addas a dawnus ar gyfer pob prosiect. Byddant yn datblygu…

Parhau i ddarllen »

Llenyddiaeth Cymru -lleoliad gwaith llawn amser

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (lleoliad gwaith llawn amser, wedi’I dalu)     Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig lleoliad gwaith llawn amser wedi’i dalu am dymor penodol o flwyddyn (£17,095 y flwyddyn) i raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau. Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Ysgoloriaeth sydd wedi’i…

Parhau i ddarllen »

Voluntary Arts Wales

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru – Wrecsam

Creadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd: Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017, Wrecsam Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn….

Parhau i ddarllen »

Pontio – Bangor

Little Wolf gan Lucid Theatre Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor Sadwrn 25 Tachwedd  7.30 y.h     Archwiliad dwys, swreal a gonest o gwpl sy’n gorfod wynebu eu hofn mwyaf. Ysbrydolwyd gan Little Eyolf gan Henrik Ibsen, ac mae’n fersiwn gyfredol o ddrama fodern sy’n glasur. Bydd capsiwn yn cael ei ddangos ar sgrin yn ystod y perfformiad ar ochr…

Parhau i ddarllen »