Be’ Sy’ ‘Mlaen

Cyngor Gwynedd

Dawnsio DementiaGo Buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn rhannu’r wybodaeth am sesiwn newydd ‘Dawnsio DementiaGo’ fydd yn cael ei redeg dydd Llun cyntaf ym mhob mis yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon. Mae croeso cynnes i fobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr neu unrhyw un efo diddordeb cadw’n heini a chymdeithasu trwy ddawnsio. Mae’r sesiynau yn cael ei ddarparu gan ddawnswraig…

Parhau i ddarllen »

Cyngor Celfyddydau Cymru yn Skills Cymru 2017

Venue Cymru, Llandudno, 4 Hydref 2017, 5-7pm Motorpoint Arena, Caerdydd, 11 Hydref 2017, 4-6.30pm  Yr wythnos hon byddwn ni yn Llandudno ar gyfer Skills Cymru. Os ydych chi yno hefyd, dewch i ddweud ‘helo’. Pleser o’r mwyaf inni yw cael cwmni Awdur Ieuenctid Cymru, Sophie McKeand, ar y stondin ynghyd â Mr Phormula a Little Light Company yn yr ardal…

Parhau i ddarllen »

Dosbarthiadau Meistr i artistiaid a phobl greadigol

Dydd Mercher 25 Hydref 2017 10:30 – 16:00 The Carriage Works, Dinbych £13.87 – £27.14     Dau ddosbarth meistr cyfochrog (yn yr un lleoliad), a fydd yn caniatáu i gyfranogwyr y ddwy sesiwn ryngweithio a rhwydweithio yn ystod yr egwyl ac i weld beth mae’r grŵp arall yn ei wneud. Gallwch ddewis un o’r ddau dosbarth meistr – gwehyddu…

Parhau i ddarllen »

Helfa Gelf -Arddangosfeydd

    Mae Helfa Gelf wedi trefnu nifer o arddangosfeydd drwy mis Medi fel rhan o ddigwyddiadau eleni.       Helfa Gelf CYWRAIN @ Galeri, Caernarfon Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ 11 Medi – 03 Tachwedd Am rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan: https://helfagelf.co.uk/cy/ www.galericaernarfon.com ARDDANGOSFA SIR DDINBYCH The Carraigeworks, Sir Ddinbych https://makethemostof.co.uk/the-denbigh- carriageworks-art-gallery-space-coffee-shop Am ragor o wybodaeth cysylltwch:  lynne@makethemostof.co.uk  Galeri Betws-y-Coed…

Parhau i ddarllen »

Learning Disability Wales

Anabledd Dysgu Cymru

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru Caru eich iechyd – Oherwydd mae iechyd pawb yn bwysig Dydd Mercher 25 – Dydd Iau 26 Hydref 2017 Casnewydd, De Cymru (Lleoliad hygyrch) Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein Cynhadledd Flynyddol eleni yn canolbwyntio ar thema iechyd. Fe fyddwn yn edrych ar y problemau iechyd y mae plant, pobl ifanc ac…

Parhau i ddarllen »

LLAWN05

  Penwythnos Celfyddydau Llandudno 15-17 Medi     Mae LLAWN yn ŵyl gelfyddydol ddi-dâl sy’n dathlu ac yn archwilio Llandudno drwy gelfyddyd, arteffactau, sain, comedi, perfformiadau a chyfranogiad. Drwy gydol y penwythnos gallwch archwilio’r gweithiau hyn mewn gofodau anarferol a lleoedd annisgwyl, gan gynnwys capeli Bedyddwyr; siopau gweigion; cynwysyddion llongau a’n Peiriannau Ymdrochi Fictorianaidd arbennig ni. Penwythnos Celfyddydau rhad ac…

Parhau i ddarllen »

Mae Ynys Mon a Gwynedd Mind yn recriwtio

1x Artist Creadigol (Hunangyflogedig)     Mae Ynys Mon a Gwynedd Mind yn chwilio am artist hunangyflogedig, dyfeisgar, ysbrodoledig a chreadigol i fod yn rhan o’n prosiect cyffroes ” Y Pedwar Pedwarawd” sy’n cae ei gynnal ar Ynys Mon a Gwynedd. Bydd yr artist llwyddiannus yn trefnu, yn arwain ac yn cyflwyno gweithdy celfyddydd gain dros gyfnod o 12 wythhnos…

Parhau i ddarllen »