Ymaelodi

Manteision Aelodaeth

  • Fel aelod fe gewch ein llythyr newyddion cyson “Be’ Sy’ ‘Mlaen” (What’s On), gwybodaeth am Gelfyddydau Anabledd Cymru ac am ddigwyddiadau celfyddydau anabledd
  • Caiff artistiaid anabl eu rhestru AM DDIM yn yr Oriel Artistiaid
  • Caiff artistiaid anabl ac artistiaid nad ydynt yn anabl eu rhestru AM DDIM ar dudalen yr Arweinwyr Gweithdai Cymeradwy
  • Â’r cyfle i bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chael eich enwebu i’r Pwyllgor.

Tâl Aelodaeth (y flwyddyn):

  • Unigolyn anabl: AM DDIM (Mae croeso i chi wneud cyfraniad dewisol)
  • Unigolyn digyflog: £5.00
  • Unigolyn cyflogedig sydd ddim yn anabl: £7.00
  • Sefydliadau – ddim yn statudol: £30.00
  • Sefydliadau – Statudol £50.00

Os hoffech ddod yn aelod o Gelfyddydau Anabledd Cymru, cliciwch i lenwi’r ffurflen. Ewch i dudalen Cysylltwch â Ni am ein manylion llawn.